ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai!

Ar norite, kad „ŽODIS tarp mūsų“ būtų leidžiamas ir 2019 metais?
Reikia Jūsų pagalbos...

2018 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeryje:

Redakcijos žodis

– straipsniai apie Dievo Motiną ir Joną Krikštytoją

– lapkričio ir gruodžio meditacijos

2018 m. lapkričio–gruodžio meditacijos
Numerio viršelis
Pulkite kniūbsčia prieš VIEŠPATĮ,
didingą šventumu;
visa žeme, sudrebėk nuo jo Artumo!
Skelbkite visoms tautoms:
„VIEŠPATS yra karalius!“
Ps 96, 9–10

Straipsniai

AČIŪ! KELIONĘ Į JŪSŲ NAMUS IR ŠIRDIS 2019 M. TĘSIAME!

MARIJA VISUS ŠIUOS DALYKUS SVARSTĖ SAVO ŠIRDYJE

Marija mums atskleidžia, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Ji pati pasitikėjo Viešpačiu ir svarstė viską, kas buvo susiję su Dievo jai apreikštuoju planu.

SVEIKA, MALONĖS PILNOJI!

Bažnyčia moko, kad Marija yra nekaltai pradėtoji, tai yra nepaliesta prigimtinės nuodėmės. Tačiau tai nereiškia, kad Marija buvo stebuklingai apsaugota nuo bet kokios pagundos. Ji buvo gundoma, kaip ir mes. Jai kilo panašių iššūkių, kaip ir mums. Marijai kasdien teko rinktis: likti ištikimai Viešpačiui ar pasiduoti nuodėmei.

Joe Difato. MARIJOS VIETA MANO ŠIRDYJE – YPATINGA

Tai liudijimas apie Marijos dalyvavimą mūsų gyvenimo įvykiuose, ypač mūsų kentėjimuose.

Tėvas George Montague SM. AR TU ESI MESIJAS?

Autorius Jono Krikštytojo lūpomis apmąsto jo – didžiausio iš pranašų – ir Jėzaus misiją.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |