ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai!

Ar norite, kad „ŽODIS tarp mūsų“ būtų leidžiamas ir 2019 metais?
Reikia Jūsų pagalbos...

2018 m. RUGSĖJO–SPALIO numeryje:

– 30 vilties žingsnių su popiežiumi Pranciškumi

– rugsėjo ir spalio meditacijos

Redakcijos ŽODIS

2018 m. rugsėjo–spalio meditacijos
Numerio viršelis
Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?
Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas?
ar badas? ar nuogumas?
ar pavojus? ar kalavijas?..
visa mes lengvai nugalime dėlei to,
kuris mus pamilo.
Rom 8, 35. 37

Straipsniai

VILTIES KELIONĖ DRAUGE SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI

Mieli skaitytojai, kviečiame į vilties kelionę drauge su popiežiumi Pranciškumi! Viltis – viena iš mėgstamiausių jo temų, apie ją jis dažnai kalba. Galų gale ir jo lankymosi Lietuvoje šūkis: „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ (plg. 1 Tim 1, 1). Nors viltis itin svarbi, bet jos mes taip dažnai nepastebime, jai leidžiame užgesti, išblėsti ar tiesiog nežinome, kur jos ieškoti ir kaip radus ją saugoti ir auginti. Todėl Šventasis Tėvas nepraleidžia progų priminti viltį, kartais mažą (ne veltui ją vadina mažutėlių dorybe) ir nekrentančią į akis, bet nepamainomą krikščioniškajame gyvenime.

Jums siūlome visą mėnesį kasdien perskaityti ir apmąstyti kelias popiežiaus mintis apie viltį. Jas parinkome iš daugybės jo katechezių šia tema. Šventasis Tėvas kalba labai paprastai ir aiškiai. Jo žodžiai mus teįkvepia, tepadrąsina ir tebrandina.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |