ŽODIS tarp mūsų

MŪSŲ VIEŠPATIE, ŠVENTUMO ŠALTINI!

Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.
  Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas.
  Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje...

Daug įdomių straipsnių apie šventuosius!

2017 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeryje:

straipsniai apie tris praktinius būdus artėti prie Dievo: maldą, Šventąjį Raštą ir Mišias;

– liturginių metų pabaigos ir advento bei Kalėdų meditacijos.

LAPKRIČIO 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

2017 m. lapkričio–gruodžio meditacijos
Numerio viršelis
Dievas tikrai yra mano išganymas.
Aš juo pasitikiu ir esu be baimės,
nes jis yra mano tvirtybė
ir mano giesmė, –
jis buvo gelbėtojas mano!
Iz 12, 2

Straipsniai

DIEVIŠKŲJŲ MAINŲ PAPRASTUMAS
Susitik su Viešpačiu maldoje

Maldai būdingas nuostabus paprastumas. Tas paprastumas randasi iš dieviškųjų mainų. Tai vaiko, su meile ir pasitikėjimu ateinančio pas savo Tėtį, paprastumas. Tai paprastumas aukojant Dievui savo gyvenimą ir garbinimą kaip dovaną ir iš Jo priimant Jo meilę ir malonę. Tai poilsio Dievo artumoje paprastumas, tai Jo valios vykdymo paprastumas... paprastumas kaip danguje, taip ir žemėje.

JEI ŠIANDIEN IŠGIRSI JO BALSĄ...
Susitik Viešpatį Šventajame Rašte

Kai apmąstome Šventąjį Raštą, tai, kas užsimezga prote, nukeliauja į širdį ir sukelia Jėzaus pažinimo džiaugsmą, ramybę patiriant Jo dovanojamą išgelbėjimą ir troškimą mylėti Dievą už tai, ką Jis padarė dėl mūsų. Dievui patinka mums kalbėti. Jis trokšta atskleisti savo tiesą, patvirtinti savo meilę ir mokyti mus savo kelių. Tad nepailskime klausytis Jo balso ir priimti Jo Apreiškimą!

PRIIMK GYVĄJĄ DUONĄ
Susitik su Viešpačiu Mišiose

Eucharistinė duona ir vynas yra Jėzaus atneštosios laisvės ženklai: laisvės nuo nuodėmės, laisvės nuo pasmerkimo ir mirties. Kadangi ši duona ir vynas yra sklidini Jėzaus gyvybės, Jo dieviškojo gyvenimo, jie yra ne tik ženklai. Jie padaro laisvę įmanomą, veikiančią. Eucharistija drauge yra mūsų saugumo laidas, nes Jėzus man duoda gyvąją Duoną šiandien, jos Jis duos rytoj ir per amžius.

Kathryn Elliott. TAIKOS APAŠTALAS
Kaip popiežius Jonas XXIII kvietė visą pasaulį ateiti prie prakartėlės

Popiežius Jonas XXIII tikėjo, kad evangelizacijos misija prasideda prie Jėzaus ėdžių ir tęsiasi su kiekvienu iš mūsų. Jis nuoširdžiai troško atvesti pasaulio tautas pagarbinti prakartėlėje gulinčio Kūdikėlio.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |