ŽODIS tarp mūsų

Kaip paremti / prisidėti konkrečiai?

„Kristaus žodis tegyvuoja mumyse vaisingai!“
Plg. Kol 3, 16

Svarbiausia parama ŽODŽIUI tarp mūsų – didėjantis skaitytojų būrys.

Todėl:

  • Paraginkite susidomėjusius patiems leidinėlį užsiprenumeruoti ar įsigyti. Knygynų ir kitų vietų Lietuvoje, kuriose jį rasite, sąrašą nuolat tiksliname...
  • Visada palaiminga duonos kąsniu pasidalyti su nepasiturinčiu. Jei branginate ŽODĮ tarp mūsų, įsigykite dar vieną egzempliorių ir padovanokite jį vienam iš vargstančių.
  • Jei ŽODŽIU tarp mūsų naudojatės savo pamoksluose, paraginkite parapijiečius Dievo žodį skaityti namuose kasdien ir pasiūlykite jiems pagalbą – ŽODĮ tarp mūsų.
  • Jei atokioje jūsų parapijos bažnyčioje ŽODIS tarp mūsų nebuvo platinamas, o dabar suradote bent 10 jo skaitytojų, kreipkitės į redakciją, atsiųsime žurnalą Jums tiesiogiai.
  • Jei esate evangelizacijos ar sielovados programos vadovas, tikybos mokytojas ar katechetas, maldos grupės atsakingasis, mokydamas kasdienę maldą remti Dievo žodžiu, pasiūlykite į pagalbą pasitelkti ŽODĮ tarp mūsų.

Labai svarbios ir tiesioginės jūsų aukos, jas iš anksto susitarus (tel. 8 615 14072) galima atnešti į redakciją (Kaunas, Papilio g. 5, II a.) arba pervesti į sąskaitą banke:

Paramos gavėjas: Viešoji įstaiga „Gyvieji akmenėliai“
Juridinio asmens kodas: 135273045
Sąskaita: LT45 7044 0600 0323 7633
Bankas: AB SEB bankas
Paskirtis: Parama „Žodžio tarp mūsų“ leidybai

Platinimo reikalus ne Lietuvoje kol kas tvarko Vinco Kolyčiaus sūnus Paulius, visais klausimais prašome rašyti redakcijai:

Dėkojame mūsų ištikimiesiems skaitytojams, ištvermingiesiems knygnešiams – platintojams ir dosnios Viešpačiui širdies aukotojams! Viešpats telaimina ir tesaugo jus! Tepažvelgia Viešpats į jus maloniai ir tesuteikia jums ramybę! (plg. Sk 6, 34. 26).

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!