ŽODIS tarp mūsų

Puoselėkime Šventojo Rašto pažinimą,
antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos...

Popiežiaus PRANCIŠKAUS raginami, 2020-aisiais ypač melskimės ir darbuokimės, kad dar daugiau lietuvių išgirstų Gerąją Naujieną, skaitytų ir pamiltų Šventąjį Raštą!

2020 m. SAUSIO–VASARIO numeryje:

– Popiežiaus PRACIŠKAUS raginami rengiamės Dievo Žodžio sekmadieniui ir švenčiame jį – šių metų kelionės į gilesnį Rašto pažinimą pradžią;

– sausio–vasario meditacijos.

2020 m. sausio–vasario mėnesių meditacijos
Numerio viršelis
Kai tavieji žodžiai buvo man duoti,
juosius ryte prarijau, –
tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies ramybę,
nes aš tapau tavo, VIEŠPATIE, Galybių Dieve!
Jer 15, 16

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |