ŽODIS tarp mūsų

Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –
jis toliau liudys apie mane.
Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę...
   Jn 15, 25–26

2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeryje

– straipsniai apie sunkiau perprantamus Kristaus žodžius ir apie neretai pamirštamą tikėjimo tiesą – mūsų kūno prisikėlimą ir išaukštinimą;

– gegužės ir birželio meditacijos.

L A U K I A M  S E K M I N I Ų  
lydimi Šviesaus atminimo  V I N C O  K O L Y Č I A U S  užtarimo
(1922 08 01–2013 05 15)
2024 m. gegužės–birželio meditacijos
Numerio viršelis
Visa žmonija – kaip žolė,
jos gražumas – kaip laukų gėlės.
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
bet Dievo žodis tveria amžiais.
Iz 40, 6. 8

Straipsniai

Joe Difato
PERSKIRIANTIS KALAVIJAS
Galime darbuotis dėlei vienybės

Ką reiškia Jėzaus žodžiai: „Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą“ (Mt 10, 35)? Beveik kiekvienas iš savo patirties žino, kokie skausmingi būna nesutarimai šeimoje, ypač jei jie kyla dėl tikėjimo. Ar galime mylėti savo šeimos narius, nors tikėjimo klausimais su jais nesutariame? Kaip įveikti susiskaldymus šeimoje?

Joe Difato
SVARBIAUSIA MŪSŲ PIRMENYBĖ
Kodėl Jėzus mums liepė pirmiausia mylėti Jį?

Antrajame straipsnelyje gvildename Jėzaus žodžius: „Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“ (Mt 10, 38–39). Ką tai reiškia? Ką turime prarasti, kad atgautume, ką turime numarinti, kad iš tiesų gyventume?

Joe Difato
VISI! VISI! VISI!
Atlygis atvirai širdžiai

Šiame straipsnelyje aiškinamės Jėzaus žodžius: „Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs“ (Mt 10, 40). Tad priimti kitą reiškia priimti patį Kristų. O kaip mes galime sutikti Kristų kitame žmoguje?

Tėvas Mike Schmitz
BŪSIME KAIP KRISTUS
Mūsų prikeltojo kūno garbė

Neretai užmirštama mūsų tikėjimo tiesa – kad iš mirties bus prikeltas ir mūsų kūnas. Vieną dieną Kristus mūsų vargingą kūną padarys panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria Jis visa sau palenkia (plg. Fil 3, 21).

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!