ŽODIS tarp mūsų

DIEVO ŽODIS –
jėga ir galybė,
teikianti Bažnyčios vaikams
tikėjimo stiprybės, sielos maisto ir
atverianti gyvąjį ir amžinąjį
dvasinio gyvenimo šaltinį.

2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeryje

– straipsniai apie išgydymo, artumo ir džiaugsmo vyną, kaip patiems tapti naujais vynmaišiais; apie šventąjį Barnabą;

– liepos ir rugpjūčio meditacijos.

Prašykime asmeninių  S E K M I N I Ų  
lydimi Šviesaus atminimo  V I N C O  K O L Y Č I A U S  užtarimo
(1922 08 01–2013 05 15)
2024 m. liepos–rugpjūčio meditacijos
Numerio viršelis
Viena diena pas Viešpatį
yra kaip tūkstantis metų,
ir tūkstantis metų –
kaip viena diena.
2 Pt 3, 8

Straipsniai

GERKITE JAUNĄ VYNĄ!

Visi kartkartėmis turime savo senuose „vynmaišiuose“ padaryti vietos visa keičiančiam ir metančiam iššūkį Jėzaus mokymui. Galbūt yra draugas, kuriam nepajėgiame atleisti. Galbūt šeimos narys gyvena priešingai nei moko Evangelija. O gal mūsų praeities nuodėmė, nors ir išpažinta, bet neduoda ramybės: prisiminę ją vis suabejojame, ar esame verti Jėzaus meilės. Kad ir kokios būtų aplinkybės, Jėzus mūsų prašo atsiliepti taip, kaip atsiliepti Jis ragino savo klausytojus: žiūrėti į jaunikį! Rūpintis Jo jaunu vynu, o ne pasenusiu, ne tuo, prie kurio esame įpratę!

IŠGYDYMO, ARTUMO IR DŽIAUGSMO VYNAS

Jaunas Jėzaus vynas – tai Jo dovanojamas išgydymas, artumas ir džiaugsmas. Jis yra tikras, su niekuo nesumaišomas. Net jei mūsų „vynmaišiai“ seni, trapūs ir tuoj tuoj įtrūks, Jėzus vis tiek mums įpils savo vyno. Jis per daug mus myli, tad tikrai mums jo nepagailės, net žinodamas, kad mūsų vynmaišiuose tegali tilpti vos šlakelis. Jėzus ir toliau puoselėja viltį, kad gavę bent gurkšnį Jo vyno suminkštinsime savo senus „vynmaišius“, kad galėtų į juos tilpti šiek tiek daugiau.

TAPTI NAUJAIS VYNMAIŠIAIS

Kaip manome, kas yra Jėzus? Jei Jį įsivaizduojame esant griežtą ir nepalenkiamą, negailestingą Dievą teisėją, kuriam terūpi mūsų nuodėmės, ir patys liksime kieti ir nepaslankūs. Negailestingai teisime save ir kitus. Neteksime Evangelijos džiaugsmo ir nepajėgsime skleisti džiaugsmo kitiems. O jei įsivaizduosime Jėzų kaip mylintį ir gailestingą Mesiją (juk toks Jis ir yra), mūsų širdys pasikeis. Patirsime Jo švelnumą ir patys tapsime nuoširdesni kitiems. Įstengsime atleisti savo įžeidėjams ir skriaudikams. Dovanai atiduosime tą meilę, kurią patys irgi gavome dovanai. Branginsime mums patikėtą jauno vyno lobį – vyno, kuris kasdien mus gali atgaivinti ir atnaujinti.

Patricia Mitchell
YPATINGAS TAIKDARYS

Barnabas yra mūsų tikėjimo didvyris, gal net pakankamai neįvertintas. Dievas jį įvairiopai pasitelkdavo, kad išlaikytų Bažnyčią vieningą ir padėtų jai klestėti bei augti. Jei Barnabas nebūtų įsikišęs į kai kurias itin sudėtingas Bažnyčios situacijas, šiandien mes galbūt net nebūtume krikščionys! Barnabas veikė įsitikinęs, kad Jėzus yra taikos šaltinis, Jis – tikrasis taikdarys. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus sutaikino mus su savo dangiškuoju Tėvu, savo ant kryžiaus išlietu krauju darydamas taiką (plg. Kol 1, 19–22). Sekdami Jėzaus – ir Barnabo – pavyzdžiu ir veikdami kaip taikdariai, atsiliepiame į Dievo visiems Jo sekėjams patikėtą pašaukimą.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!