ŽODIS tarp mūsų

2014 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2014
 ››› 
sausis–vasaris
Numerio viršelis
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir neužmiršk, koks jis geras –
jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes,
ir išgydo visas tavo ligas,
jis tas, kuris sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,
kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.
Ps 103, 2–3. 5

Straipsniai

Tėve! tolyn

Mokinių paprašytas pamokyti, kaip derėtų melstis, Jėzus pirmučiausia pradėjo nuo žodžio „Tėve“ (Lk 11, 2). Jėzus norėjo, kad nesivaržytume ateiti pas savo Tėvą, kad nesibaimintume Jo šventumo ir didybės.

Kaip Danguje tolyn

Jėzus liepė mums melstis: „teateinie tavo Karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6, 10). Viena vertus, šiais žodžiais prašome Jėzų sugrįžti garbėje. Kita vertus, taip prašome mūsų Tėvą suteikti mums malonę kurti dangiškąjį gyvenimą tiesiog čia, žemėje, dabar.

Aš čia, Viešpatie tolyn

Kaip meldžiantis pajusti Viešpaties artumą ir patirti Jo meilę?

Patricia Mitchell
Kodėl myliu šventąjį Pranciškų Salezą tolyn

Sausio 24-ąją Bažnyčia mini šventąjį Pranciškų Salezą – vyskupą, Bažnyčios mokytoją, rašytojų, žurnalistų ir kurčiųjų globėją. Popiežius Paulius VI jį vadina dieviškosios meilės ir evangeliškojo švelnumo mokytoju. Šis šventasis primena, kad Dievas mums teikia nesuskaičiuojamą daugybę progų gyventi tomis mažomis dorybėmis, kurios daro mūsų širdį panašią į Jo.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!