ŽODIS tarp mūsų

2021 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2021
 ››› 
sausis–vasaris
2021 m. sausio–vasario meditacijos
Numerio viršelis
Dievo niekas niekuomet nėra matęs.
Jei mylime vieni kitus,
Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė tobula tampa.
1 Jn 4, 12

Straipsniai

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS
Apaštališkasis laiškas
SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS

minint 1600 metų sukaktį nuo šventojo Jeronimo mirties

Daugiau kaip prieš 1600 metų šventasis Jeronimas padovanojo broliams ir sesėms Kristuje ypatingą dovaną – į lotynų kalbą iš originalo kalbų išvertė Šventąjį Raštą. Išvertė, nes pažinti Šventąjį Raštą – tai pažinti Kristų.

Daug metų Jeronimas darbavosi Betliejuje. Čia jis iš Mergelės Marijos mokėsi su meile žvelgti į dieviškąjį Kūdikį, į Emanuelį – Dievą su mumis. Betliejuje jis apmąstė tai, ką skaitė Šventajame Rašte, ką patyrė melsdamasis. Šventasis Jeronimas ir mus kviečia patikėti save Dievo Motinai, kuri labiau nei bet kas kitas gali išmokyti mus skaityti, medituoti, kontempliuoti ir melstis Dievui, be paliovos ateinančiam į mūsų gyvenimą.

Į Dievo Motinos ir šventojo Jeronimo vadovaujamą Šventojo Rašto apmąstymų ir maldos mokyklą kviečia ir „ŽODIS tarp mūsų“. Naujajame jo numeryje – popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas, minint 1600 metų sukaktį nuo šventojo Jeronimo mirties.

Gyva ir švelni Dievo meilė, uždegusi Jeronimą, teuždega ir mus!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!