ŽODIS tarp mūsų

2021 m. gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2021
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Duosiu jums naują širdį
ir atnaujinsiu jus nauja dvasia.
Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį
ir duosiu jums jautrią širdį.
Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu,
kad gyventumėte pagal mano įstatus,
laikytumėtės mano įsakų
ir juos vykdytumėte.
Ez 36, 26–28

Straipsniai

DIEVO KVĖPSNIS

Koks Šventosios Dvasios vaizdinys iškyla pirmosiose Šventojo Rašto eilutėse ir kokią Ją patyrė pirmieji mokiniai? Kaip šis Dvasios vėjas skriejo Senajame Testamente, Evangelijose ir po Sekminių – Bažnyčios gyvenime. /p>

PRIPILDYTI DVASIOS

Atsidavusi Dvasiai ir pasitikėdama Dievo žodžiu, perduotu per angelą, Marija tapo Dievo gyvenimo indu (plg. Lk 1, 38). Tačiau Jėzaus pradėjimas Marijoje ne tik išpildė Dievo duotą pažadą atsiųsti Mesiją. Šis slaptas Dvasios darbas Marijoje – tai Dievo sumanymo provaizdis. Dievas numatė, kad visi tikintieji bus pripildyti Šventosios Dvasios ir taps Dievo nešiotojais. Dievas kviečia mus priimti tą pačią Šventąją Dvasią, kuri pridengė Mariją. Kaip Marija, galime atverti savo širdis ir patikėti savo valią Dievui. Galime duoti sutikimą ir leisti Dievo Dvasiai mus keisti, įspausti mumyse Kristų.

ŠVENTOJI DVASIA, DVELK Į MANE

Sulig kiekviena malda atidarai abejonių langines ir atrakini iš baimės užrakintas duris, leisdamas vidun įsiveržti Dvasios vėjui ir išvėdinti tavo gyvenimą, laisvai jame dvelkti. O kai Dvasia tave kiaurai perpūs, tavyje rasis dar daugiau Dievo gyvenimo. Tad šiuo Velykų laiku Dvasia teįkvepia tau visiškai naują gyvenimą, kad mylėtum tai, ką myli Dievas, ir darytum tai, ką daro Jis.

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
MARIJA – SEKMINIŲ MOTERIS

Marija yra geresnis kelias, vedantis į Kristų, arba, tiksliau sakant, kelias, kuriuo Šventoji Dvasia mus veda į Kristų. Marija yra geresnis, patogesnis, parankesnis kelias, nes ji, kaip ir mes, ėjo su tikėjimu, viltimi ir meile. Tad melskime Mariją, savo Motiną ir Mokytoją: tebūna mums duotas Tavo tikėjimas, Tavo viltis ir Tavo meilė. Tebūna mums duotas Tavo kuklumas ir paprastumas! Tebūna mums duota Tavoji Dievo meilė!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!