ŽODIS tarp mūsų

2022 m. rugsėjis–spalis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2022
 ››› 
rugsėjis–spalis
Numerio viršelis
Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui
tinkamas laikas po dangumi.
Laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.
Laikas verkti ir laikas juoktis;
laikas gedėti ir laikas šokti.
Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
Koh 3, 1–2. 4. 7

Straipsniai

Mary Healy
DIEVO KARALYSTĖ ČIA PAT

Sulig Jėzaus įžengimu į Dangų išgydymo stebuklai nesiliovė. Jis gydo žmones ir mūsų dienomis – netgi dažniau nei manome! Katalikė biblistė ir teologė Mary Healy atskleidžia, kaip galime augti tikėjimu ir dalyvauti Dievo plane gydyti žmones, traukti juos arčiau Viešpaties širdies. Ji primena Jėzaus priesaką mums: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino Dangaus Karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus.“

Mary Healy
TAVO TIKĖJIMAS IŠGYDĖ TAVE

Ir gyjant, ir gydant itin svarbus vaidmuo tenka tikėjimui. Bene dažniausi Jėzaus žodžiai Evangelijose: „Tavo tikėjimas išgydė tave.“ Evangelijose tie, kuriems reikia išgydymo, nesėdi namie tiesiog tikėdamiesi, kad gal ateis Jėzus ir juos išgydys, jei tik Jis panorės. Ligoniai arba jų artimieji smarkiai Jo ieško. Tiesą sakant, labai dažnai žmonėms tenka kovoti dėl savo išgydymo. Tad mūsų tikėjimas turi būti atkaklus ir ištvermingas. O ką daryti, jei atrodo, kad stokojame tikėjimo? Galime ir turime remtis savo draugų ir artimųjų tikėjimu. Juk mes visi priklausome Kristaus kūnui.

Mary Healy
PRAŠYK IR GAUSI

Pati pirmučiausia mūsų, Jėzaus mokinių, pareiga – tiesiog būti su Jėzumi. Kasdien skaityti Jo žodį, ypač Evangelijas. Būti su Juo maldoje, garbinti Jį, dėkoti Jam, kalbėtis su Juo apie savo džiaugsmus ir kovas. Jėzus mums paliko ir pažadą, ir sykiu paliepimą – prašyti, ieškoti ir belsti. Be to, niekada nepamirškime Jėzaus Motinos pamokymo: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“

Iryna Volovytska OCV
TEGUL NIEKAS NEMIRŠTA
(Pabaiga)

Iryna Volovytska OCV yra rusiškojo ir ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ vertėja ir redaktorė. Ji gyvena Charkive. Po miesto apšaudymo 2022-ųjų vasario 28-ąją ji paprašė išspausdinti šį straipsnį apie tėvą Ježį Ziminskį (Jerzy Zimiński MIC), ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ žurnalo steigėją. Skelbiame šį straipsnį vienydamiesi su mūsų broliais bei seserimis Kristuje, uoliai skleidžiančiais Evangeliją ir nepaisančiais net grėsmės savo gyvybei. Tačiau šis straipsnis svarbus ne tik kaip brolių bei sesių Ukrainoje palaikymo ženklas, bet ir kaip liudijimas, kad Dievo galybei ir meilei nėra nei sienų, nei ribų. Įstabūs Dievo darbai Ukrainoje yra susiję ir su lietuviais...

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!