ŽODIS tarp mūsų

Rinktiniai straipsniai

...palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.
Lk 11, 28
„ŽODŽIO TARP MŪSŲ“ ISTORIJA
ŠVENTIEJI – TIKĖJIMO PAVYZDŽIAI

Apie Teresę Avilietę

Apie Joną Paulių II ir Joną XXIII

Apie kardinolą J. H. Newmaną

Apie Motiną Teresę

Apie Kryžiaus Joną

Apie apaštalą Paulių

Apie Ignacą