ŽODIS tarp mūsų

„ŽODIS tarp mūsų“ pasaulyje ir Lietuvoje

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2006
 ››› 
sausis–vasaris
 ››› 
ŽTM istorija

1981 m.
Gruodį Jungtinėse Amerikos Valstijose išleidžiamas pirmasis „Žodžio tarp mūsų“ numeris 1000 egzempliorių tiražu.

1982 m.
„Žodis tarp mūsų“ platinamas Australijoje, Kanadoje, Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

1983 m.
JAV pradedami leisti specialūs advento ir gavėnios numeriai.

1985 m.
Pasaulinis žurnalo tiražas šokteli iki 50 tūkstančių egzempliorių. Pradedamas leisti ispaniškasis „Žodis tarp mūsų“.

1988 m.
„Žodį tarp mūsų“ imasi platinti kunigai savo parapijose JAV. Žurnalas kas mėnesį pasiekia maždaug 100 tūkstančių skaitytojų.

1989 m.
„Žodis tarp mūsų“ JAV pradedamas nemokamai platinti kaliniams. Daugiau kaip aštuoni šimtai kalinių nemokamai gauna „Žodį tarp mūsų“.

Vatikano radijas transliuoja „Žodžio tarp mūsų“ gavėnios meditacijas lietuvių kalba. Jas išvertė ir Vatikano radijui pasiuntė Vincas Kolyčius, degdamas troškimu kuo plačiau skleisti Dievo žodį, ypač kad jis pasiektų iš sovietų priespaudos besivaduojančią Lietuvą.

1993 m.
„Žodį tarp mūsų“ visame pasaulyje skaito 200 tūkstančių skaitytojų.

1995 m.
Išleidžiamas Maldos žurnalas, kuriuo apdovanojama 70 tūkstančių ilgamečių žurnalo skaitytojų.

1996 m.
Popiežius Jonas Paulius II supažindinamas su anglišku ir lenkišku žurnalo variantais.

1997 m.
Jungtinėse Amerikos Valstijose pradedama leisti Šventojo Rašto komentarų serija.

1998 m.
Vinco Kolyčiaus rūpesčiu, gavus arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pritarimą, pasirodo pirmasis „Žodžio tarp mūsų“ numeris lietuvių kalba – Gavėnios meditacijos. Nuo 1998-ųjų lietuviškasis „Žodis tarp mūsų“ leidžiamas iki šiol. 2006-aisiais išeis jubiliejinis – 50-asis numeris. Lietuvoje šis žurnaliukas skaitytojus pasiekia kartą per pora mėnesių.

1999 m.
Ispaniškasis „Žodis tarp mūsų“ pradedamas platinti ir Lotynų Amerikos šalyse.

2000 m.
Žurnalo tiražas pasaulio mastu siekia 300 000 egzempliorių.

2001 m.
JAV 20 tūkstančių kalinių apdovanojami nemokama „Žodžio tarp mūsų“ prenumerata.

2003 m.
Pradedamas leisti specialus šeimai skirtas „Žodis tarp mūsų“ anglų kalba.

2004 m.
Žurnalo tiražas pasaulio mastu siekia 400 000 egzempliorių.

2005 m.
Anglų kalba pradedama Mišių skaitinių serija.

Šiuo metu „Žodis tarp mūsų“ leidžiamas 14 kalbų ir platinamas daugiau kaip 90 šalių, tarp jų – Filipinuose, Japonijoje, Lenkijoje, Brazilijoje, Singapūre, Malaizijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Nigerijoje, Pietų Afrikoje, Ganoje, Slovakijoje, Indijoje, Slovėnijoje, Korėjoje ir kitur.

JAV 27 tūkstančiai žurnalo egzempliorių išdalijama kariuomenėje tarnaujantiems žmonėms ir kaliniams.

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!