ŽODIS tarp mūsų

Prenumerata

VIEŠPATS duos jums duonos,
kurios jums reikia, ir vandens, kurio trokštate.
Iz 30, 20

Leidinį galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose arba internetu: prenumeruok.lt.

KAINA

6 mėn. – 5,81 EUR (3 numeriai)
Metams – 11,63 EUR (6 numeriai)

Pašto prenumeratos indeksas – 5222

Dėl prenumeratos UŽSIENYJE kreiptis į Paulių Kolyčių
el. paštu

adresu: 59 Albany Ave.
Toronto, ON M5R 3C2
Canada

telefonu +1 416 254 7383

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2021 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu 2022 metams nuo lapkričio 1 d.: prenumeruok.lt. SKUBĖKITE!

Jei esate prenumeratorius ir dėl pandemijos Jūsų šalyje žurnalas Jūsų nepasiekia, rašykite mums , atsiųsime PDF.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių! Dievo žodis teišsklaido mūsų nerimą!