ŽODIS tarp mūsų

Prenumerata

VIEŠPATS duos jums duonos,
kurios jums reikia, ir vandens, kurio trokštate.
Iz 30, 20

Leidinį galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

KAINA

6 mėn. – 5,81 EUR (3 numeriai)
Metams – 11,63 EUR (6 numeriai)

Pašto prenumeratos indeksas – 5222

Prenumerata internetu:
Prenumerata internetu Lietuvos pašto svetainėje >>

Dėl prenumeratos užsienyje kreiptis į Paulių Kolyčių
el. paštu

adresu: 59 Albany Ave.
Toronto, ON M5R 3C2
Canada

telefonu +1 416 254 7383