ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

I gavėnios sekmadienis (A). GUNDYMAI
Paskelbta: 2008-02-20 11:29:34

Pirmojo gavėnios sekmadienio skaitiniai mums kalba apie gundymus. Pirmųjų žmonių pora pasidavė pagundai siekti laimės be Dievo. Gundytojo šėtono tikslas – įtikinti mus atsisakyti priklausomybės nuo Dievo ir savo jėgomis siekti to, kas priklauso vien Dievui.

Norisi pacituoti vieną Šventojo Rašto eilutę iš apaštalo Jono pirmojo laiško: „Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio“ (1 Jn 2, 16). Pirmajame šios dienos skaitinyje iš Pradžios knygos skaitome: „Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui.“ Žaltys gundo Ievą, rodydamas gražų medį ir liepdamas valgyti jo vaisių: „Atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas.“ Toliau skaitome: „Moteris pamatė, kad tas medis geras maistui (kūno geismas), kad jis žavus akims (akių geismas) ir kad tas medis žada duoti išmintį (gyvenimo puikybė), ji skynėsi jo vaisių ir valgė.“

Evangelijoje skaitome, kad Jėzus, išpasninkavęs keturiasdešimt dienų, buvo labai alkanas. Prie Jo prisiartino gundytojas šėtonas ir sako: „Jei Tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“ (vėl kūno geismas). Toliau velnias pastato Jėzų ant šventyklos šelmens ir liepia pulti žemyn, žadėdamas, kad angelai Jį pagaus ir visi stebėsis (gyvenimo puikybė). Ir pagaliau parodo Jėzui viso pasaulio karalystes, jų didybę ir sako: „visa tau atiduosiu (akių geismas), jei parpuolęs pagarbinsi mane“. Gundytojas visą laiką taiko tą patį gundymo metodą. Taip pat jis gundo ir mus visus. Atkreipkime dėmesį, kad Jėzus šėtonui atsako cituodamas Šventojo Rašto žodžius. Tai ne tik Jo, bet ir mūsų ginklas.

Labai svarbu pažinti savo priešą. Kaip kitaip išmoksime pasipriešinti jo puolimui? Bet neturime bijoti. Jėzus nugalėjo šėtoną ir dykumoje, ir ant kryžiaus! Jis prašo mus apsiginkluoti tikėjimo ginklais ir paklusti Dievui. Ir pergalė bus mūsų!

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!