ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

20 eilinis sekmadienis (B). VIENYTIS SU VIEŠPAČIU
Paskelbta: 2009-08-21 21:12:36

Praėjusį sekmadienį girdėtu Jėzaus atsakymu žydams prasideda ir šios dienos Evangelija: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.“ Jėzaus klausytojai čia pat reaguoja, ginčijasi, klausinėja ir nesupranta Jėzaus žodžių. Jėzaus duodamas valgis ir gėrimas nėra simboliai ar kokia nors magija – tai pats Jėzus. Valgyti Jo Kūną ir gerti Jo Kraują dar nereiškia, kad užtenka priimti Komuniją. Reikia visiškai susijungti su Juo, su Jo Asmeniu, Jo mintimis, Jo vertybėmis ir Jo misija skelbti Dievo karalystę. Jėzus kviečia sekti Jį ir visiškai Jam atsiduoti.

Klausydamiesi Jėzaus žodžių klauskime savęs, kaip mes elgiamės su Jo Kūno ir Kraujo sakramentu? Kartais Mišias telaikome formaliomis kulto apeigomis, paprastu renginiu ar susiėjimu. Amžinąjį gyvenimą per Eucharistiją galime laimėti, kai tai, ką valgome, priimame, susiejame su tuo, kaip gyvename. Priimdami Jo Kūną ir Kraują tampame viena su Kristumi. Mišių pabaigoje esame siunčiami mylėti ir tarnauti Viešpačiui, kad Jo meilę, malonę, atleidimą ir tarnavimo dvasią skleistume savo aplinkoje. Ar mes tai darome?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!