ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

20 eilinis sekmadienis (B). VIENYTIS SU VIEŠPAČIU
Paskelbta: 2009-08-21 21:12:36

Praėjusį sekmadienį girdėtu Jėzaus atsakymu žydams prasideda ir šios dienos Evangelija: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.“ Jėzaus klausytojai čia pat reaguoja, ginčijasi, klausinėja ir nesupranta Jėzaus žodžių. Jėzaus duodamas valgis ir gėrimas nėra simboliai ar kokia nors magija – tai pats Jėzus. Valgyti Jo Kūną ir gerti Jo Kraują dar nereiškia, kad užtenka priimti Komuniją. Reikia visiškai susijungti su Juo, su Jo Asmeniu, Jo mintimis, Jo vertybėmis ir Jo misija skelbti Dievo karalystę. Jėzus kviečia sekti Jį ir visiškai Jam atsiduoti.

Klausydamiesi Jėzaus žodžių klauskime savęs, kaip mes elgiamės su Jo Kūno ir Kraujo sakramentu? Kartais Mišias telaikome formaliomis kulto apeigomis, paprastu renginiu ar susiėjimu. Amžinąjį gyvenimą per Eucharistiją galime laimėti, kai tai, ką valgome, priimame, susiejame su tuo, kaip gyvename. Priimdami Jo Kūną ir Kraują tampame viena su Kristumi. Mišių pabaigoje esame siunčiami mylėti ir tarnauti Viešpačiui, kad Jo meilę, malonę, atleidimą ir tarnavimo dvasią skleistume savo aplinkoje. Ar mes tai darome?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!