ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV advento sekmadienis (C). KOKIŲ DOVANŲ ELZBIETAI ATNEŠĖ MARIJA?
Paskelbta: 2009-12-19 21:31:32

Paskutinis advento sekmadienis. Šios dienos Mišių skaitiniuose jau nebegirdime Jono Krikštytojo raginimo: „Taisykite Viešpačiui kelią!“ Skaitome apie ateinantį Mesiją – Jėzaus gimimą. Pirmame skaitinyje, rašytame net 600 metų prieš Kristaus gimimą, Dievas per pranašą Michėją jau pasako, kur gims mūsų Išganytojas: „O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus.“

Evangelijoje skaitome, kad Marija aplanko Elzbietą, kuri išgirdusi Marijos sveikinimą pasidarė kupina Šventosios Dvasios ir sušuko: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?“ Elzbietos įsčiose esantis Jonas irgi žinojo: susitikimo metu jis šoktelėjo iš džiaugsmo.

Šią savaitę visi galvosime apie dovanas ir bėgsime į parduotuves, mąstydami, ką nupirkti savo artimiesiems. Kokių dovanų Elzbietai atnešė Marija? Ji pirmiausia atskubėjo pati. Dovanoti save, savo laiką – sunkiausia, bet ir brangiausia dovana. Ko trūksta žmonėms mūsų aplinkoje? Nebūtinai medžiaginių dalykų, visiems reikia, kad pasektume Marijos pavyzdžiu, pasidalytume Dvasios dovanomis, padrąsinimu, paguoda, ramybe, džiaugsmu.

Vincas Kolyčius