ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Naujieji Metai. MARIJA DIEVO GIMDYTOJA
Paskelbta: 2009-12-30 18:29:39

Pirmąją Naujųjų Metų dieną Bažnyčia pagerbia Švč. Mergelę Mariją, Dievo Gimdytoją. Tas titulas Mergelei Marijai buvo suteiktas 431 m. Efeze vykusiame Bažnyčios Susirinkime. Tai ne tik garbės ar simbolinis vardas, juo yra iškeliamas Marijos vaidmuo išganymo istorijoje. Švęsdami šią iškilmę nepamirškime, kad Marija yra ne tik Dievo, bet ir mūsų – Kristaus Kūno narių – Motina.

Šiandien taip pat minime dieną, kai kūdikiui buvo duotas Jėzaus vardas. Evangelijoje skaitome: „Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.“ Išganinga Jėzaus vardo galia yra daug kartų paliudyta Biblijoje. „Neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 9).

Atkreipkime dėmesį į pirmąjį šios dienos skaitinį iš Skaičių knygos. Tai viena gražiausių Šventraščio maldų, vadinamasis Kunigiškasis palaiminimas. Patartina tą palaiminimą įsiminti, galbūt netgi pasikabinti gerai matomoje vietoje.

Kokie mūsų pasiryžimai šiais naujaisiais metais?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!