ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

2 sekmadienis (C). KANOS VESTUVIŲ VYNAS
Paskelbta: 2010-01-16 19:20:54

Šios dienos Evangelijoje skaitome apie Kanos vestuves ir vyno padauginimą. Dievas apreiškia savo garbę ir meilę žmonėms skirtingose ir neįprastose vietose: Betliejaus tvartelyje, vestuvių puotoje ir ant kryžiaus Golgotoje. Vyno padauginimas Kanos vestuvėse yra pirmasis Jėzaus stebuklas. Jėzaus misija šioje žemėje buvo išgelbėti žmoniją nuo pražūties, o koks Jo dalyvavimo Kanos vestuvėse tikslas?

Jėzus norėjo pabrėžti ir žmogiškąją meilę, kuri yra labai susijusi su dvasine –dieviškąja meile. Jis bendravo su visais: su vargšais, su muitininkais, net ir su fariziejais.

Kai kurie tikintieji, pamėgę vyno taurelę, šitą Jono evangelijos skyrelį apie vyno padauginimą bando klaidingai aiškinti: neva Jėzus nepasmerkė mėgavimosi svaiginamaisiais gėrimais. Tai yra lyg žaidimas su Šventuoju Raštu. Tekstas, paimtas iš konteksto, tampa pretekstu.

Tas geras vynas – tai meilės dovana. Šeši akmeniniai indai, į kuriuos pripylė vandens, – tai atnaujintas gyvenimas Kristuje. Žydai tuos indus naudojo apeiginiam apsiplovimui. Jėzus turi galią paprastus dalykus, iš pažiūros nesvarbius, perkeisti į „gerą vyną“. Marija nežinojo, ką Jis darys, bet pasitikėdama Jėzumi tarė: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ Tad ir mūsų uždavinys yra pavesti viską Jam ir pasitikėti, kad Jis viską gali padaryti. Pasitikėkime!

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!