ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

3 sekmadienis (C). DIEVO ŽODIS – MŪSŲ MAISTAS
Paskelbta: 2010-01-23 20:41:42

Šios dienos Mišių skaitiniai pabrėžia Dievo žodžio galią. Pirmajame skaitinyje sutinkame Rašto mokytoją Ezdrą, aikštėje susirinkusiems izraelitams beskaitantį Dievo žodį iš pranašo Nehemijo knygos. Skaitome, kad žmonės, išgirdę Dievo žodį, iškėlę rankas šaukė: „Amen, Amen!“ Paskui nusilenkė, puolė prieš Viešpatį veidais liesdami žemę.

Evangelijoje pasakojama, kaip prabilęs Jėzus atvėrė naują Rašto supratimo horizontą: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“ Skelbiamas Dievo žodis tampa veiksmingas, jis vykdo išganymą. Jėzaus ištartas „šiandien“ yra ir mūsų šiandien. Dievo žodis yra tarsi gyvybei palaikyti būtinas maistas. Kas jo atsisako, vien vargiai vegetuoja.

Neužtenka kalbėti apie Šventąjį Raštą, reikia imtis paprasto praktiško dalyko – jį skaityti ir pritaikyti sau. „Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4).

Viešpatie, pažadink mumyse Tavo žodžio alkį. Tebūna jis mūsų kasdienė duona.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!