ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

I gavėnios sekmadienis (C). APIE GUNDYMUS
Paskelbta: 2010-02-20 20:31:13

Pirmojo gavėnios sekmadienio evangelijoje kalbama apie Jėzaus gundymą. Jėzus buvo gundomas kaip ir mes visi. Jis atsispyrė gundymams visiškai atsiduodamas Tėvo valiai ir naudodamas Dievo žodį kaip ginklą prieš šėtoną.

Gundytojo taktika visada vienoda: tai „kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė“ (1 Jn 2, 16). Velnias Jėzui tarė: „Esi alkanas, tai liepk šiam akmeniui pavirsti duona“ – tai kūno geismas. „Matai pasaulio karalystes, pagarbink mane ir visa bus tavo“ – tai akių geismas. „Pulk nuo šventyklos žemyn, angelai tave pagaus.“ Čia yra gyvenimo puikybė, nes tu pasidarysi garsus ir visi tavimi stebėsis.

Ar ne panašiai buvo gundoma ir Ieva rojuje? „To medžio vaisius geras maistui“ – tai kūno geismas. „Jis gražus pažiūrėti“ – akių geismas. „Kai užvalgysite, būsite kaip dievas“ – čia jau gyvenimo puikybė. Ieva pasidavė gundytojui.

Panašiai esame gundomi ir mes. Kaip atsispirti pagundoms? Privalome visiškai pasitikėti Jėzaus atnešta pergale ant kryžiaus. Kaip ir Jėzus, būkime apsiginklavę Dievo žodžiu. Jėzus mums atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri mus perspėja, gina bei padeda sunkiose gyvenimo situacijose.

Šios gavėnios metu pasiryžkime praleisti daugiau laiko maldoje bei skaitydami Šventąjį Raštą – Dievo žodį, kuris mums padės labiau priartėti prie Jėzaus ir atsispirti pagundoms.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!