ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Švč. Trejybės iškilmė (C). TREJYBĖS BENDRYSTĖ SU MUMIS!
Paskelbta: 2010-06-05 22:06:27

Šios dienos Mišių skaitiniuose randame paminėtus visus tris Švenčiausiosios Trejybės Asmenis: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Švenčiame ne abstrakčią tiesą, bet gyvą tikrovę. Nors daug kam gali būti sunkiai suprantama, kaip Dievas gali būti vienas ir Triasmenis, Trejybė yra pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano.“ Toliau Jis žada: „Kai ateis toji Tiesos Dvasia, Ji ves jus į tiesos pilnatvę.“ Žmogui yra sunku suvokti, kad visi Trejybės Asmenys yra lygūs. Dieviškieji bruožai priklauso tiek Tėvui, tiek Sūnui, tiek Šventajai Dvasiai. Šventosios Dvasios giliausias troškimas yra užlieti mūsų širdis Tėvo meile, taip pat Jo prisikėlusio Sūnaus gailestingumu ir galybe.

Kiekvienas iš mūsų esame pašauktas patirti Švenčiausiosios Trejybės slėpinį ir visiškai juo tikėti. Svarbu prašyti tokio tikėjimo dovanos, nes apaštalas Paulius šios dienos antrajame skaitinyje sako: „Nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.“ Švenčiausiosios Trejybės tiesą apaštalas Paulius nuostabiai išreiškia kreipdamasis į tikinčiuosius. Jo žodžiais dabar kunigas kreipiasi į mus Mišių pradžioje: „Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. RUGSĖJO–SPALIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!