ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

14 eilinis sekmadienis (C). RAMYBĖ ŠIEMS NAMAMS!
Paskelbta: 2010-07-03 22:16:11

Šios dienos Evangelijoje matome, kad Jėzus siunčia savo mokinius skelbti Gerosios Naujienos. Jis perspėja juos, kad jų gyvenimas nebus saugus ir patogus. Priešingai: tarsi avims tarp vilkų, jiems nuolat gręsia pavojus. Pagrindinė Jėzaus mintis buvo, kad jie nepriklausytų nuo aplinkybių ar kokių nors asmenų, bet pasitikėtų Šventosios Dvasios vedimu ir Dievo pagalba. Jis ragina juos, kur tik jie užeis, sakyti: „Ramybė šiems namams„ ir „Prisiartino Dievo Karalystė“.

Lygiai tą patį, ką Jėzus sakė savo mokiniams, Jis šiandien sako ir mums visiems. Mums nereikia būti teologais ar misionieriais, bet jei būsime ištikimi Jėzaus sekėjai, galėsime daug žmonių sugrąžinti į Bažnyčią, dalydamiesi savo tikėjimu. Jėzus renkasi ne profesionalus, bet visus, kurie pasiryžsta Jį sekti. Prašykime, kad mumyse esanti Šventoji Dvasia mums padėtų, duotų drasos, įkvėptų ir tada pamatysime vaisius. Neatidėliokime rytojui, ką galime padaryti šiandien.

Atkreipkime dėmesį į Evangelijos priegiesmį: „Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, Kristaus Žodis tegyvuojaq jumyse vaisingai“.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!