ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

25 eilinis sekmadienis (C). LAIKAS RENGTIS ATEIČIAI
Paskelbta: 2010-09-18 22:23:58

Šios dienos skaitiniai mums kalba apie pasiruošimą ateičiai, primena mūsų žemiškus turtus ir klausia, kokie esame tų turtų prievaizdai. Pirmame skaitinyje pranašas Amosas bara Izraelio vaikus, kad blogai vykdo savo prievaizdavimo pareigas, nesilaiko teisingumo, skriaudžia vargšus.

Ar nepanašūs mūsų laikų žmonės, kurių galvos pilnos planų, kaip savo galią padidinti, kaip, nepaisant aplinkui bujojančio skurdo ir vargo, sukurti sau žemėje rojų? Antrame skaitinyje kalbama apie užtarimo maldą. Esame raginami melstis už civilinę valdžią ir pagoniškus valdovus.

Nelengva suprasti Evangelijos palyginimą apie apsukrųjį ir nesąžiningą prievaizdą, kurį jo šeimininkas pagyrė. Šitame Jėzaus palyginime mus stebina, kad šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą. Tačiau prievaizdas giriamas ne už suktumą, bet už tai, kad pasirūpino rytojaus diena. Jėzus sako: „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai.“ Prievaizdas yra šio pasaulio vaikas, o mes esame šviesos vaikai. Jėzus nori, kad mes visi kaip šviesos vaikai pasirūpintume savo ateitimi. Viskas, ką mes turime, priklauso Dievui, ir Jis stebi, kokie mes esame prievaizdai, nes ateis laikas, kai Jis sakys: „Duok savo prievaizdavimo apyskaitą.“ Ne tik savo turto, bet ir savo laiko, savo gyvenimo būdo apyskaitą.

Dabar yra laikas pasiruošti ateičiai, pasiruošti amžinybei.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!