ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

27 eilinis sekmadienis (C). TIKĖJIMAS IR PASITIKĖJIMAS
Paskelbta: 2010-10-03 20:51:03

Šio sekmadienio Evangelija kalba apie du skirtingus, tačiau tarpusavyje glaudžiai susijusius dalykus. Tai tikėjimas ir nuolankumas. Progą Jėzui kalbėti apie tikėjimą davė apaštalų prašymas: „Sustiprink mūsų tikėjimą.“ Jėzus atsako palyginimu, akivaizdžiai parodančiu tikėjimo galią: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėt šitam šilkmedžiui: „išsirauk ir pasisodink jūroje“, – tai jis paklausytų jūsų.“ Supraskime tai ne pažodžiui, bet kaip iš Viešpaties plaukiančią galią tikrai daryti nuostabių dalykų. Jėzus kalbėjo apie tikėjimą, kuris yra gyvas ir dinamiškas, veikiantis kiekvienoje situacijoje. Tikėjimas yra Dievo duota dovana, kuri padeda mums asmeniškai pažinti Dievą, suprasti Jo skelbiamą tiesą ir gyventi Jo meilėje. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu yra lyg raktas, padedantis pašalinti kliūtis ir sunkumus, kurie kliudo mums vykdyti Jo valią.

Jėzus papasakoja palyginimą apie šeimininką ir samdinį. Samdiniui nedėkojama, kad jis atliko tai, kas jam buvo pavesta. Ir mes visi esame tik samdiniai, tarnai, „padarėme, ką turėjome padaryti“. Nelaukime, kad mums dėkotų ir mus girtų už gerus darbus. Kartokime apaštalų žodžius: „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!