ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Kristaus Dangun Žengimas – Šeštinės. JĖZUS SUGRĮŽTA PAS TĖVĄ
Paskelbta: 2008-05-03 22:20:09

Šiandien minime Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą. Baigėsi Jo žemiškoji kelionė. Jėzus paskutinį kartą susitinka su savo mokiniais, duoda jiems nurodymus ir pažada sugrįžti. Matas vadina juos mokiniais, o ne apaštalais. Mokinys paprasčiausiai yra tas, kuris seka Jėzų kaip bendrakeleivis. Paklausk savęs: „Ar aš esu mokinys?“

Apaštalo Pauliaus malda antrame skaitinyje tinka mums visiems: kad Dievas „suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią,... kad apšviestų jūsų dvasios akis“. Mums visiems to labai reikia.

Evangelijoje Jėzus duoda paskutinius nurodymus: „Eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmones...“ Jėzus paveda jiems ir mums visiems ne tik perteikti Jo mokymą, bet ir –svarbiausia – užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju.

Viename gražiame pasakojime sakoma, kad, Jėzui įžengus į dangų, angelai ėmė Jį klausinėti apie Jo darbus žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį, prisikėlimą, kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės būtų išganyti. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių ir jie tęs Jo darbą. Angelai nustebo: „Negi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir tie, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, tęs Tavo darbą? Kokią išeitį sumąstei, jeigu jie visiškai nieko nedarytų?“ Jėzus atsakė: „Kito plano neturiu, o jais pasitikiu.“

Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime Šventosios Dvasios ir Jos dovanų bei pagalbos, tikėdami Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!