ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šeštinės (A). JĖZUS LIEKA SU MUMIS, O MES, AR LIEKAME SU JUO?
Paskelbta: 2011-05-29 22:13:45

Šiandien minime Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą. Baigėsi Jo žemiškoji kelionė. Jėzus paskutinį kartą susitinka su savo mokiniais, duoda jiems nurodymus ir paskelbia grįžtantis pas Tėvą. Matas vadina juos mokiniais, o ne apaštalais. Mokinys yra paprasčiausiai tas, kuris seka Jėzų kaip bendrakeleivis. Aš, tu esame mokiniai. Paklauskim savęs: ar aš esu mokinys, ar aš Jį seku?

Jėzaus žengimas į dangų Jo mokiniams buvo pabaiga ir pradžia. Fizinis kūnas atsiskyrė, tačiau Jėzus liko su mokiniais savo dvasia. Jėzus sukviečia mokinius ant kalno, apreikšdamas savo, kaip visatos Viešpaties, naują buvimą ir skirdamas mokiniams naują misiją: „Eikite.“ Ši valanda žymi ne tiek Jėzaus, kiek Jo mokinių išėjimą. Siųsdamas mokinius ir ragindamas padaryti mokiniais visų tautų žmones, Jėzus jiems paveda ne tik perteikti Jo mokymą, bet ir – tai svarbiausia – užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju. Iš esmės Jėzus prašo atnaujinti kvietimą Juo sekti. Šis kvietimas privalo pasiekti visus žmones, įskaitant ir mus. Tikras krikščionis negali pasilaikyti tikėjimo vien sau, turi dalytis savo tikėjimu su kitais. Tai yra tikros evangelizacijos ženklas.

Apaštalo Pauliaus malda antrajame šios dienos skaitinyje tinka mums visiems: kad Dievas „suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią,... kad apšviestų jūsų dvasios akis“. Mums visiems to reikia. Jėzus mūsų nepalieka: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Tai gal pats reikšmingiausias šios šventės akcentas. Kristus mūsų nepaliko! Neužmirškime, kad mūsų žemiškojoje kelionėje dalyvauja ir Jėzus.

Yra vienas gražus pasakojimas, kad, Jėzui įžengus į dangų, angelai Ji pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės turėtų išganymą. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių, ir jie tęs tą Jo darbą. Angelai nustebo: „Argi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir kiti, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, negi jie tęs Tavo darbą? Kokį turi planą, jeigu jie visiškai nieko nedarys?“ Jėzus atsakė: „Aš kito plano neturiu. Jais pasitikiu.“

Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėkime Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Dievas yra su mumis per visas dienas, kiekvieną akimirką, o mes, ar galime sakyti esą visuomet su Juo?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!