ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

33 eilinis sekmadienis (A). GERAI, ŠAUNUSIS TARNE...
Paskelbta: 2011-11-07 15:24:27

Šios dienos Evangelijoje skaitome apie tarnus, kuriems šeimininkas, iškeliaudamas į svetimą šalį, pavedė savo turtą. Palyginime kalbama ne apie tarnų finansinius sugebėjimus, bet žvelgiama daug plačiau ir giliau – ar tarnai tik naudojo šeimininko paliktą turtą, ar siekė savo šeimininko labo. Du tarnai paleidžia pinigus apyvarton ir gauna šeimininkui pelno, o trečiasis tik užkasa į žemę ir, šeimininkui sugrįžus, tą talentą grąžina. Šeimininkas jį pasmerkia. Kyla klausimas kodėl? Jis neapgavo, grąžino, ką buvo gavęs. Koks buvo Jėzaus tikslas, pasakojant šį palyginimą?

Norėdami šį palyginimą prisitaikyti sau, mąstykime ne tik apie turtą, bet ir apie kitas dovanas, kurias Dievas mums yra davęs. Dažnai galvojame, kad nesame gavę ypatingų dovanų, nieko negalime padaryti, gavome tik vieną „talentą“. Tačiau ne taip svarbu, kiek tų talentų ar dovanų gavome, bet kaip juos naudojame. Tas tarnas, kuris gavo tik vieną talentą, jį užkasė, bijodamas prarasti, visiškai jo nenaudojo. Jam būtų buvę geriau, jeigu jis jį paleidęs apyvarton būtų ir praradęs. Dievas atsižvelgia į mūsų pastangas. Jis visiems duoda skirtingų dovanų, ne tik medžiaginių, bet ir dvasinių. Jis nori, kad mes tuos talentus – dovanas naudotume ne tik savo, bet ir kitų žmonių gerovei ir Jo karalystei kurti. Esame atsakingi, nesvarbu, ar gavome penkis talentus, ar tik vieną. Jis nenori, kad mes tas dovanas užkastume į žemę. Nemanykime, kad mūsų dovanos yra nereikšmingos. Dievas padrąsina mus rizikuoti, dalytis, padėti kitiems. Jis duos jėgų ir išminties, kaip tai padaryti. Labai gaila, jei nieko nedarydami prarasime, ką gavome.

Pamąstykime apie tai, kaip galėtume tuos talentus, Dievo duotas dovanas, naudoti. Kiekvienas iš mūsų galime įvairiai prisidėti prie mūsų parapijos bendruomenės labo arba galime pasitarnauti kurioje nors kitoje srityje. Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos ir mums Ji tikrai padės. Tada išgirsime Dievą sakant: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!