ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II advento sekmadienis (B). VIEŠPATS MŪSŲ LAUKIA ŠIRDIES DYKUMOJE
Paskelbta: 2011-12-03 19:04:34

Šiandien skaitome Evangelijos pagal Morkų pradžią. Ji labai svarbi, nes nusako visą Evangelijos esmę: „Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia“. Žodžiai „gerosios naujienos pradžia“ atskleidžia Jėzų kaip skelbimo objektą. Apie ką geroji naujiena? Apie Jėzų!

Jėzus Kristus. Jėzus – tai atpirkėjas, išgelbėtojas, „vardas, kilniausias iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos išpažintų „Jėzus Kristus yra Viešpats“(Fil 2, 9–11). Žodis Kristus reiškia, kad Jis yra Dievo siųstasis Mesijas. Šie Evangelijos žodžiai yra tikėjimo išpažinimas. Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus!

Su Jonu Krikštytoju susiduriame kasmet, advento metu, skaitydami Šventąjį Raštą. Jono Krikštytojo žodžiai kviečia į atgailą ir atsivertimą. Jis skelbia ateinantį Mesiją ir ragina pasiruošti: „Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!“ Tuos pačius žodžius girdime ir pirmajame šios dienos skaitinyje, kuriame Dievas kalba per pranašą Izaiją.

Visi šios dienos Šventojo Rašto tekstai kalba ne tiek apie praeitį, kiek apie dabartį; ne tiek apie tolimus ir nepažįstamus žmones, kiek apie mus pačius. Esame kviečiami pažvelgti į savo širdį ir pažiūrėti, kas ten dar „turi būti pakeista, kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta“. Kaip Jonas Krikštytojas kvietė žmones į dykumą priimti jo krikšto, taip ir Jėzus šio advento metu kviečia mus pažvelgti į savo gyvenimo dykumą. Kas yra ta mūsų dykuma? Tai senas nuodėmingas gyvenimas ir atsiskyrimas nuo Dievo, tai toji nerami ir skurdi, Viešpačiui vis dar neatiduota, mūsų širdis. Gal ten rasime apmirusių ir tamsių vietų, bet ten Jis laukia mūsų. Jis yra skurdžiausiose ir nepatraukliausiose mūsų sielos vietose. Jis siūlo ir nori mus išgydyti ir atnaujinti. Jis yra pasirengęs išvalyti visas dėmes, ištiesinti mūsų kelius. Visa, ką turime daryti, – tai bėgti pas Jį ir prašyti atleidimo bei išgydymo. Jis laukia, kad mes atvertume Jam savo širdis.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!