ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Marija – Dievo Motina. ESMINIAI DALYKAI
Paskelbta: 2011-12-31 18:14:25

Pirmąją Naujųjų Metų dieną Bažnyčia pagerbia Švč. Mergelę Mariją – Dievo Gimdytoją. Tas titulas Marijai buvo suteiktas 431 m. Efeze vykusiame Bažnyčios Susirinkime. Tai nėra tik garbės vardas ar simbolinis titulas, šiuo vardu yra išaukštinamas Marijos vaidmuo išganymo istorijoje. Švęsdami šią iškilmę nepamirškime, kad Marija yra ne tik Dievo, bet ir mūsų – Kristaus Kūno narių – Motina.

Evangelijoje skaitome, kad piemenys buvo pirmieji, pakilę į kelionę ieškoti Jėzaus: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas įvyko.“ Negi jie tylėjo, išgirdę iš angelo šią nuostabią žinią? Jie džiūgavo, kiekvienam sutiktam ją skelbė. Jie buvo tikrieji evangelistai, Gerosios Naujienos skelbėjai. Su piemenų džiūgavimu palyginkime Marijos elgseną: „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.“ Ji nieko neužmiršo. Viskas – ir įvykiai, ir žodžiai – sukosi apie jos Kūdikį.

Šiandien skaitome Evangelijoje, kad kūdikiui buvo duotas Jėzaus vardas. Išganinga Jėzaus vardo galia yra daug kartų paliudyta Šventajame Rašte: „Neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 9). Apaštalai visus stebuklus darė tik Jėzaus vardu, Jo vardo galia. Tas pat vyksta ir šiandien. Atkreipkime dėmesį į pirmąjį šios dienos skaitinį iš Skaičių knygos. Tai viena iš gražiausių Šventraščio maldų, vadinama Kunigiškuoju palaiminimu. Patartina tą palaiminimą prisiminti, geriausia būtų laikyti prisegtą matomoje vietoje.

Pagalvokime šiandien ir apie Naujuosius Metus. Pagalvokime ir apie praėjusius. Apsilankę pamestų daiktų skyriuje matome daugybę žmogaus išsiblaškymo pavyzdžių: palikti lietsargiai, akiniai ir daugybė kitų daiktų. Naujųjų Metų diena mums primena, kad yra tokių dalykų, kurių nebeatgausime, – tai mūsų prarastas laikas. Rusų rašytojas L. Tolstojus aprašo, kaip aukštas valdininkas, apsilankęs pas vienuolį, klausia trijų dalykų: kokia svarbiausia gyvenimo akimirka? Koks žmogus pats reikšmingiausias? Kas daro gyvenimą vertingą? Vienuolis jam atsakė: svarbiausia akimirka visada yra dabartis, svarbiausias žmogus visuomet yra tas, kuris šiuo metu yra tavo akivaizdoje, o gyvenimas tampa vertingas, kai šalia esančiam žmogui padarai ką nors gero.

Naujieji Metai. Kokius šiems metams skirtus pasiryžimus padarysime?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!