ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

10 eilinis sekmadienis (A). „NORIU IŠTIKIMOS MEILĖS, O NE AUKOS...“
Paskelbta: 2008-05-24 17:37:13

„Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“

Šios dienos Evangelijoje skaitome, kad Jėzus, pamatęs muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, jam tarė: „Sek paskui mane!“ Jėzaus kvietimas buvo švelnus, bet tvirtas. Ar ne keista, kad Matas, visiškai nedvejodamas atsikėlė ir nusekė paskui Jį. Jis paliko savo namus, turtą, tarnybą ir pasiryžo sekti Jėzų. Jis nežinojo, kas jo laukia, bet suprato, kad tai Dievo kvietimas. To Matui užteko. Petras ir kiti apaštalai – jie buvo žvejai, – palikę tinklus, nusekė Jezų, bet jie visada galėjo grįžti žvejoti, o Matui jau nebebuvo jokios galimybės sugrįžti rinkti mokesčius. Šiandiem Matas žinomas ir kaip apaštalas, ir kaip evangelistas.

Šiandien kiekvienas save paklauskime, kiek kartų Viešpats mane aplankė? Tikriausiai daug kartų. Pradedant Krikštu, pirmąja Komunija ir kitais sakramentais, taip pat ir kasdieniame gyvenime. Ar atpažinome Jį? Ar išgirdome Jo balsą: „Sek mane!“?

Šiuo epizodu pasakojimas apie muitininką dar nesibaigia. Jėzus Mato namuose sėdosi prie stalo ir valgė su kitais muitininkais. Fariziejai, tai pamatę, prikaišiojo ir kaltino Jėzų, kad Jis valgo su nusidėjėliais. Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.“ Šiuo palyginimu Jėzus pamoko, kad kiekvienas nusidėjėlis yra ligonis. Fariziejai atrodo tartum sveikieji. Jiems gydytojas nereikalingas. Jėzus jiems sako: „Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.’ Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ Šie Jėzaus žodžiai apibūdina visą Jo žemiškąją misiją.

Dievo gailestingumo tema yra minima ir Senajame Testamente. Šios dienos pirmajame skaitinyje skaitome: „Noriu ištikimos meilės, o ne aukos, mieliau man Dievo pažinimas, negu deginamosios aukos.“ Tikėkime Dievo pažadais ir niekuomet nenusivilsime. Pavyzdys yra Abraomas antrajame skaitinyje. Jis nepasidavė netikėjimui, bet „įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti.“

Atpažinkime Jėzų, aplankantį mus kasdienybėje, išgirskime Jo balsą, kviečiantį mus: „Sek mane!“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!