ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

12 eilinis sekmadienis (A). „NEBIJOKITE!“
Paskelbta: 2008-06-21 22:28:34

 „Nebijokite!“

Šios dienos Evangelijoje Jėzus tris kartus paragina nebijoti. Dažnai bijome padaryti klaidingą sprendimą, kartais bijome kitų žmonių nuomonės, bijome ligos ar senatvės. Yra visokių baimių. Jėzus drąsina: „Išdrįskite išpažinti savo tikėjimą.“ Šis raginimas yra skirtas ne tik apaštalams, bet ir mums. Ko mums bijoti? Ar bijome aplinkinių, kurie gali iš mūsų pasityčioti? Gal jie mums netgi pavydi? Mes sukeliame jiems problemų, priverčiame susimąstyti. Jėzus priduria: „Bijokite tik tų, kurie žudo Dvasią.“ Bijokite žudančių jūsų veržlumą, pasitikėjimą Dievu, bijokite žudančių jūsų tikėjimą, bijokite verčiančių jus abejoti savimi, skatinančių įžeisti Dievą.

Drauge su apaštalu Pauliumi tarkime: „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas?“ (Rom 8, 35). Didžiuokimės esą krikščionys, didžiuokimės savo tikėjimu. Šiandien, kai tiek daug žmonių jaučiasi tarytum išmesti į pasaulį beprasmei egzistencijai, mes galime jiems duoti viltingus Evangelijos atsakymus į sudėtingiausius būties klausimus.

Jėzus ragina pasitikėti. Susigrąžinkime pasitikėjimą. Susidūrę su gyvenimo sunkumais prisiminkime Kristaus padrąsinimą: „Nebijokite!“ Šį padrąsinimą nešiokimės savo širdyse.

Pirmajame skaitinyje iš Jeremijo knygos randame tarsi vidinį tikinčio žmogaus dienoraštį. Jeremiją persekioja, bet jis sako: „Bet Viešpats su manimi.“ Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius teigia, kad svarbiausias išganymo istorijos asmuo yra ne Adomas, bet Kristus. Krikščioniškoji moralė grindžiama ne nuopuoliu, bet prisikėlimu. Jėzus sakė: „Nebijokite! Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (plg. Mt 28, 20).

Vincas Kolyčius
 

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!