ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šv. apaštalai Petras ir Paulius. KRISTAUS PAŠAUKTI
Paskelbta: 2008-06-28 23:00:02

Šiandien Romoje popiežius Benediktas XVl iškilmingai paskelbs apaštalo Pauliaus metus. Per visus metus bus prisimenamas apaštalas Paulius, anksčiau buvęs Jėzaus persekiotoju Sauliumi, bet baigęs savo gyvenimą be galo Jį mylėdamas.

Ir Petras, ir Paulius, kurių iškilmę šiandien švenčiame, gavo ypatingą pašaukimą iš Jėzaus. Abu atidavė savo gyvybę liudydami Jėzų. Petras, žvejas iš Galilėjos, gavo pašaukimą sekti Jėzų, kai užmetė tinklus, tikėdamasis sugauti žuvų. Jis paliko viską ir tapo žmonių žveju. Jo misija – išrinktosios Izraelio tautos evangelizacija. Ir Paulius buvo pašauktas, tik dar įspūdingiau. Kelyje į Damaską šis Bažnyčios persekiotojas susitiko Kristų, kuris jam pasakė, kad Jis yra tas, kurį jis persekioja. Paulius buvo pašauktas skelbti Gerąją Naujieną pagonims.

Petras ir Paulius – tai puikūs pavyzdžiai, kaip žmones patraukia Dievo galia. Dievas pasirenka nuodėmingus žmones ir įgalina juos liudyti Evangeliją. Tiek Petras, tiek Paulius užsigrūdino sunkumų ir nesėkmių ugnyje. Nesėkmės juos išmokė nuolankumo, jie tapo nuostabios Dievo meilės belaisviais. Pirmajame skaitinyje skaitome, kaip angelas išvedė Petrą iš kalėjimo. Antrajame skaitinyje Paulius rašo, kad jis išsaugojo tikėjimą, kaip Viešpats jį stiprino ir „ištraukė iš liūto nasrų“.

Jėzus, baigdamas savo žemiškąją kelionę, nori žinoti, ką kiti apie Jį galvoja. Jis klausia savo mokinių: „Kuo žmonės mane laiko?“ Mokiniai atsako, kad yra įvairių nuomonių: vieni Jį laiko Eliju, kiti Jeremiju ar dar kitu pranašu. Tada Jėzus klausia mokinių: „O kuo jūs mane laikote?“ Petras Jėzui atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus.“ Petras – pirmasis apaštalas, atpažinęs Jėzų esant Mesiju. Jėzus jį pavadino uola. Ant jos Jis statys savo Bažnyčią.

Jėzus tą patį klausimą kelia ir kiekvienam mūsų: „O kuo jūs mane laikote?“ Koks yra mūsų atsakymas? Jis turi būti visiškai asmeniškas, o ne nusiklausytas iš kitų. Sukalbėdami „Tikiu į Dievą Tėvą“ dar netampame krikščionimis. Turime pažinti Jėzų ir priimti Jį savo Išganytoju ir Viešpačiu. Mums svarbu įvykdyti savo pašaukimą, kaip kad Petrui ir Pauliui, kurių šventę šiandien švenčiame. Kai atsiliepiame į Jo kvietimą, Dievas kiekvieną iš mūsų panaudoja skirtingai. Įgalink mus, Viešpatie, paklusti Tavo kvietimui.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!