ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

18 eilinis sekmadienis (A). KĄ GALIMA NUVEIKTI SU PENKIAIS DUONOS GABALĖLIAIS IR KELIOMIS ŽUVELĖMIS?
Paskelbta: 2008-08-09 21:58:50

Čia ne pasaka, o tikras atsitikimas. Tai atsitiko prieš daugelį metų Filadelfijoje, JAV. Baptistų pastorius pastebėjo verkiančią mergaitę, stovinčią prie mažo sekmadieninės mokyklos pastato. Jis paklausė, kodėl ji verkia. Mergaitė verkdama atsakė, kad jos neįleidžia vidun, mokytoja sako, kad jau nebėra vietos, kambarys perpildytas. Pastorius pažiūrėjo į mergaitę ir pamatė, kad ji apsivilkusi apiplyšusia suknele, plaukai nešukuoti, ir suprato, kodėl jos neįsileidžia. Jis paėmė ją už rankos, įvedė į vidų ir rado jai vietą. Mergaitė buvo labai laiminga ir vakare eidama miegoti galvojo apie vaikus, kurie negali patekti į tą mokyklėlę, kur kalbama apie Jėzų.

Po dvejų metų mergaitė mirė, ir jos tėvai pakvietė tą pastorių, kuris buvo tapęs jos draugu, pasirūpinti laidotuvėmis. Kai jos kūną kėlė iš lovos, iškrito maža, beveik suplyšusi piniginė, kurią ji galbūt rado kur nors šiukšlių dėžėje. Jos viduje buvo penkiasdešimt septyni centai ir raštelis, parašytas dar vaikiška ranka. Jame buvo parašyta: „Čia mano santaupos, kad padėčiau pastatyti mažą bažnyčią ir didesnį sekmadienio mokyklos pastatą, kad daugiau vaikų galėtų garbinti Dievą ir mokytis apie Jėzų." Prieš dvejus metus ji pradėjo taupyti ir tai buvo jos santaupos. Pastorius, ašarotomis akimis perskaitęs tą lapelį, jau žinojo, ką darys toliau. Jis pasiėmė jos piniginę ir tą lapelį, per pamokslą papasakojo visiems tos mergaitės istoriją, papasakojo apie jos atsidavimą ir meilę. Parapijiečiams paliko iššūkį pastatyti didesnę bažnyčią ir didesnį pastatą sekmadienio mokyklai. Vietinis miesto laikraštis sužinojo tą istoriją ir išspausdino straipsnį. Vienas nekilnojamo turto įstaigos savininkas už tuos 57 centus, kuriuos mergaitė sutaupė, pardavė didelį sklypą, vertą tūkstančių dolerių. Parapijiečiai pradėjo aukoti. Žmonės iš kitų miestų pradėjo siųsti čekius. Greitai maža mergaitės auka išaugo iki 250 tūkstančių dolerių. Bet tai buvo tik pradžia.

Šiandien, lankydami Filadelfijos miestą, galime pamatyti Temple baptistų bažnyčią, į kurią telpa 3300 žmonių, ir taip pat didelį Temple universitetą, kuriame mokosi tūkstančiai studentų. Netoli stovi Gerojo Samariečio ligoninė ir šalia sekmadienio mokyklos pastatas, į kurį sutelpa visi apylinkės vaikai. Niekam nebereikia laukti už durų. Viename kambaryje kabo tos mergaitės, kuri viską pradėjo su savo 57 centais, portretas. Šalia jos portreto kabo pastoriaus Dr. Russel H. Conwell, kuris parašė knygą "Acres of Diamonds", portretas.

Šios dienos Evangelijoje randame panašią istoriją apie berniuką, kuris atsinešė penkis duonos kepalėlius ir dvi žuvis, bet atidavė, kad Jėzus galėtų pamaitinti tūkstančius alkanų.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!