ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

21 eilinis sekmadienis (A). „O KUO JŪS MANE LAIKOTE?“
Paskelbta: 2008-08-23 21:48:38

Jėzus neuždavė šio klausimo savo viešo gyvenimo pradžioje, Jis paklausė savo mokinių tuomet, kai jie jau galėjo duoti atsakymą. Sutelkime dėmesį į du Jėzaus klausimus: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ ir „O kuo jūs mane laikote?“ Tie klausimai yra aktualūs ir šiandien.

Mokiniai atsakė, kad „vieni Jį laiko Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Ką šiandien apie Jėzų iš Nazareto sako žmones? Atsakymų daugybė. Vieni sako, kad Jis buvo tik geras žmogus, kiti sako, kaip ir anksčiau, kad Jis buvo pranašas, filosofai ir teologai duoda skirtingus atsakymus. Jeigu Kristui tikrai būtų svarbu, ką apie Jį kalba žmonės, ties tuo reikėtų ir sustoti. Tačiau Jis, aiškindamas savo klausimo tikrąją mintį, užduoda kitą klausimą: „O kuo jūs mane laikote?“ Jūs – tai mokiniai, iš arti pažinę Jėzų, girdėję Jo žodį. Iš jų Jis laukia kitokio atsakymo negu iš pašalinių žmonių. Šiandien Jis to paties klausia ir mūsų: tavęs ir manęs.

Jėzui ir šiandien nepakanka to, kad mes žinome, kas apie Jį kalbama mūsų kultūroje. Jėzus nori, kad atsakytume mes, kurie tikime į Jį ir kurie į Jį sudėjome savo viltį. Ar mūsų atsakymas atitinka Petro atsakymą: „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus.“ Šį atsakymą permąstė ir savo gyvenimu į jį atsakė visos krikščionių kartos, jį skelbė Bažnyčios susirinkimai, mes taip pat jį kartojame išpažindami savo tikėjimą: „Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų...“ Bažnyčia savo mokyme ir maldoje nuolat kartoja šį tikėjimą: Jėzus yra ne tik žmogus, ne tik pranašas; Jis daugiau negu pranašas, Jis – Dievas su mumis. Tačiau šis atsakymas tampa nereikšmingas, jeigu jo neįsisaviname, jeigu jis netampa mūsų savastimi, o tik kartojame jį kaip išmoktą eilėraštį. Turime leistis ieškoti. Ieškojimas atnaujina tikėjimą ir jį įgyvendina. Nepakanka pakartoti, ką sako žmonės arba Bažnyčia, bet savo širdies gilumoje atsakyti į klausimą: „O kuo tu mane laikai?“

Evangelijos ištrauka baigiasi žodžiais: „Tuomet Jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad Jis yra Mesijas.“ Ši Evangelijos vieta nebegalioja. Anuomet žmonės dar nebuvo pasirengę jos priimti. Tačiau šiandien taip nėra. Šiandien, priešingai, Jėzus įsako visiems savo mokiniams skelbti, kad Jis yra Mesijas. Skelbti pirmiausia žmonėms, nesiliaujantiems klausinėti, kas yra Jėzus iš Nazareto.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!