ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

III gavėnios sekmadienis (B). ŠIRDIES ŠVENTOVĖS APVALYMAS
Paskelbta: 2009-03-14 21:03:16

Kodėl Jėzus taip supyko ant pinigų keitėjų ir šventyklos prekiautojų? Žmones, įpratusius savo Mokytoją matyti švelnų, užjaučiantį, gydantį, atleidžiantį, nustebina griežtas Jo elgesys šventykloje. Savo elgesį Jėzus paaiškina trumpai ir suprantamai: „Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“ (Lk 19, 46). Šiuo sakiniu Jėzus pabrėžia ir Dievo, ir pastato, skirto Dievo garbei, šventumą. Dievo namuose turi būti teikiama pagarba Dievui.

Šis skaitinys mus kviečia prisiminti ir kitokias šventyklas. Apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo: „Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo <...>?“ (1 Kor 6, 19). Šventyklos išvalymas – pranašiškas ženklas, rodantis, kad Jėzus kiekvieną iš mūsų nori apvalyti. Jis nori išvalyti iš mūsų širdžių pyktį, pavydą, išdidumą, neapykantą, piktas mintis ir tuos troškimus, kurie mūsų neveda prie Dievo.

Su šiuo tikslu susijęs ir pirmasis šios dienos skaitinys iš Išėjimo knygos. Jame rašoma apie 10 Dievo įsakymų. Tie įsakymai yra skirti mums ne suvaržyti, bet padėti gyventi taikoje su Dievu ir artimu. Jie yra lyg krikščionių konstitucija, kurią Jėzus sutraukė į du įsakymus: meilę Dievui ir meilę artimui.

Gavėnios metu turime progų išvalyti savo širdis – savo šventoves. Tai laikas sąmoningai peržvelgti savo gyvenimą ir pasinaudoti nuskaistinančia Viešpaties malone.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!