ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V gavėnios sekmadienis (B). ATĖJO VALANDA
Paskelbta: 2009-03-28 17:13:53

Kanos vestuvėse Jėzus savo motinai sakė: „Mano valanda dar neatėjo.“ Šiandien nuskambėjo kitokie Jo žodžiai: „Atėjo valanda.“ Tai valanda, kai Jėzus įvykdys tai, ką Jam nuo amžių yra skyręs dangiškasis Tėvas . Ši valanda yra lemtinga visam pasauliui. Jėzus kalba apie artėjančią mirtį. Ta mirtis bus ir Jo išaukštinimas. Jėzus sako, kad po to, kai Jis bus numiręs, palaidotas ir prikeltas, o per tai ir pašlovintas, – tada ateis gausių vaisių metas. „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.“

Mintis apie kviečio grūdo mirtį kartais gali išgąsdinti. Mes bijome mirties, bijome mokinystės kainos. Netgi Dievo Sūnui Jėzui buvo baisu: „Dabar mano siela sukrėsta.“ Tačiau Jėzus žinojo, kad savo mirtimi ir prisikėlimu Jis patrauks žmones į Tėvo karalystę. Taip ir mes visi, susivieniję su Kristumi, galime tapti tarsi tas „kviečio grūdas“. Galime mirti senajam savo gyvenimui ir baimei, galime prisikelti nauju kūriniu. Mirti sau reiškia būti „nukryžiuotam“, atsisakyti visko, kas dar mūsų gyvenime prieštarauja Dievo valiai. Dievas visada suteikia malonę, kai tariame „taip“ Jam, kai norime vykdyti tik Jo valią. „Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane.“ Ar aš Jį seku?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!