ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Velykos (B). KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Paskelbta: 2009-04-11 18:32:55

KRISTUS PRISIKĖLĖ! Mūsų Gelbėtojas nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Paklauskime savęs: Ką Kristaus prisikėlimas reiškia man šiandien? Gavėnios metu stengėmės atrasti savo širdyje akmenis, trukdančius gyventi naują gyvenimą. Šiandien šiuos akmenis Jėzus nuritino, įgalino mus pradėti laisvės, vilties bei džiaugsmo kupiną gyvenimą. Tad švęskime ir džiūgaukime! Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra mūsų tikėjimo pamatas. Senasis, nuodėmingasis gyvenimas buvo nukryžiuotas su Kristumi per prisikėlimą. Jis mums sugrąžino naują gyvenimą. Kad gyventume naują gyvenimą, mums reikia nuridinti akmenį nuo savo širdies. Moterys, atėjusios prie olos, kurioje Jėzus buvo palaidotas, rado nuristą akmenį. Jėzus prisikėlė. Jis gyvas. Jis yra tarp mūsų ir mumyse. Jis nori, kad mes pakeltume akis nuo dabartinio pasaulio, kad žvelgtume į tai, kas mūsų laukia amžinybėje. „Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje“ (Kol 3, 2).

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!