ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II Velykų sekmadienis (B). PRIIMKIME RAMYBĖS ŽINIĄ
Paskelbta: 2009-04-18 22:19:42

Šiandien Bažnyčia švenčia Dievo gailestingumo šventę. Kyla klausimas, kodėl tuoj po Velykų minimas Dievo gailestingumas? Atminkime, kad visa Jėzaus kančia, Jo mirtis ir prisikėlimas parodo Tėvo meilę ir Jo gailestingumą. Žinome, kad Dievo gailestingumas yra beribis, bet žinome ir tai, kad Dievas davė žmogui laisvą valią. Jis visada tiesia mylinčią ranką, bet žmogus ją dažnai atstumia.

Grįžkime prie šios dienos Evangelijos. Net tris kartus kartojami Jėzaus žodžiai: „Ramybė jums.“ Ramybės žodžiai ir žaizdų žymių parodymas apaštalui Tomui reiškia, kad ši ramybė yra savanoriškos Jo aukos už mus visus vaisius. Pirmame skaitinyje iš Apaštalų darbų apibūdinami ramybės vaisiai: „Įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos.“

Pažvelkime į save. Ar esame ramūs? Ar tikrai tikime, kad Jėzus buvo gailestingojo Tėvo siųstas Mesijas, kad „Jį tikėdami turėtume amžinąjį gyvenimą“. Jėzaus žodžiai apaštalui Tomui: „Palaiminti, kurie tiki nematę“, yra taikomi ir mums. Priimkime Jėzaus atneštą ramybę.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!