ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV Velykų sekmadienis (B). PASITIKĖKIME GERUOJU GANYTOJU
Paskelbta: 2009-05-02 20:52:46

Gerojo Ganytojo sekmadienis. Jėzus sako: „Aš – Gerasis Ganytojas.“ Yra gerų ir blogų ganytojų. Skaitydami šios dienos Evangeliją matome, kad Jėzus atėjo ne kaip samdinys, kuris pamatęs vilką palieka avis ir pabėga. Tos avys – tai mes visi, tu ir aš. Gerasis Ganytojas už avis guldo gyvybę. Jis veda kaimenę, nes žino vienintelį kelią į amžinąjį gyvenimą pas Tėvą. Kas ta kaimenė? Tai visa Bažnyčia.

Pirmame skaitinyje iš Apaštalų darbų rašoma: „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išganyti.“ Sakydamas, kad Jis yra Gerasis Ganytojas, Jėzus sykiu mums kai ką pažada ir atskleidžia:

Pirma, Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų („aš pažįstu savąsias“), žino mūsų kaltes, problemas, skausmus ir nenustoja mus mylėjęs.

Antra, Jis savo avims duoda amžinąjį gyvenimą.

Trečia, Jis saugo savo avis nuo pavojų ir nori jas perduoti į mylinčio Tėvo rankas.

Tos avys – tai mes. Kai problemos užgriūva, kai atrodo, kad nebėra jokios išeities, kreipkimės į Gerąjį Ganytoją, sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!