ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V Velykų sekmadienis (B). KĄ REIŠKIA PASILIKTI JĖZUJE
Paskelbta: 2009-05-09 19:43:06

„Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu.“ Tai Jėzaus žodžiai, kuriuos skaitome šios dienos Evangelijoje. Šiame skaitinyje žodis „pasilikti“ yra kartojamas net šešis kartus. Jis apibendrina mūsų krikščioniškąjį pašaukimą – kasdien pasilikti Jėzuje, kaip ir Jis pasilieka mumyse. Ką reiškia pasilikti Jame? Pasilikti – tai apsistoti, įsikurti, gyventi tam tikroje vietoje. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas dėtųsi mūsų gyvenime, pasilikti su Juo. Šį prašymą puikiai vaizduoja vynmedžio bei jo šakelių palyginimas. Šakelė negali atsiskirti nuo vynmedžio. Nepasilikdama vynmedyje ji pasmerkta mirčiai. Tai tinka ir mums visiems. Mumyse gyvenantis Jėzus atveria kelią meilei, džiaugsmui, ramybei ir kantrybei. Tai yra vaisiai, kurių Jis iš mūsų tikisi. Tų vaisių nepajėgiame duoti vien savo jėgomis. Reikia pagalbos. Mumyse gyvenantis Jėzus veiks per mus, jei tik Jame pasiliksime.

Toliau skaitome, kad „šakelę, neduodančią vaisiaus, Jis išpjauna, o vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių“. Norėdami būti su Jėzumi ir „duoti gerą derlių“, turime leistis Jo apvalomi, pasitikėti Juo ir Jam paklusti, kad visa, kas ne iš Jo, būtų pašalinta. Prisiminkime Jo žodžius, kad atsiskyrę nuo Jo negalėsime nieko nuveikti. Tiesa paprasta: arba mes vedame vaisių, arba ne. Tarpinės padėties nėra. Ar leisime Jam mus prižiūrėti?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!