ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

VI Velykų sekmadienis (B). MEILĖ – PRIESAKAS, NE PASIŪLYMAS
Paskelbta: 2009-05-16 21:56:34

Šios dienos Mišių skaitiniai mums kalba apie meilę. Evangelijoje skaitome: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu. Pasilikite mano meilėje!“ Kyla klausimas: Kaip galime pasilikti Jėzaus meilėje? Galime atmintinai išmokti daugybę maldų, bet tai dar nebus Jėzaus meilė. Negalima meilės atskirti nuo ištikimybės Dievo priesakams. Kristus kviečia laikytis Jo įsakymų: „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje.“

Meilė neturi ribų. Mums liepta mylėti ir savo artimą: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus myliu.“ Jėzus nesiūlo, bet įsako mylėti. Ar įmanoma mylėti? Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos. Ji visada padeda. Dievas visada kviečia mus visu savo gyvenimu Dievo malonės padedamiems vykdyti Kristaus meilės įsakymą. Kartais manome, kad esame neturtingi, neturime vargšui atliekamų centų. Vienas kunigas yra pasakęs: „Kai duodi stokojančiam pinigų, duok savo meilę, duok savo širdį, duok gerą patarimą. Kai negali nieko duoti, duok savo maldą ir būsi daug davęs.“ Išmokime mylėti paprastai. Motinos Teresės kartą paklausė, kaip paprasti žmonės gali padėti kitiems. Ji atsakė: „Nusišypsodami vieni kitiems.“ Šypsena bei gera valia užkrečia. Pagaliau meilė – netgi maži darbai – keičia pasaulį.

Svarbiausia – priimkime Dievo meilę ir nepamirškime, kad visada esame mylimi. Antrame šios dienos skaitinyje skaitome: „Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. RUGSĖJO–SPALIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!