ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

13 eilinis sekmadienis (B). PRASISKVERBKIME PRIE JĖZAUS
Paskelbta: 2009-06-25 16:40:15

Jėzui nėra netinkamų žmonių. Nėra žmogaus, kurio nepasiektų Jėzaus ištiestos rankos. Šios dienos Evangelijoje skaitome, kad į Jėzų kreipėsi sinagogos vyresnysis ir kraujoplūdžiu serganti moteris. Jėzus atkreipė dėmesį į abu žmones.

Paklauskime savęs: kaip aš kreipiuosi į Jėzų? Ar su tokiu pat pasitikėjimu, kaip sinagogos vyresnysis, kuris, pamiršęs savi išdidumą ir aukštą padėtį, puola Jėzui po kojomis maldaudamas: „Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų.“ Taip pat atkreipkime dėmesį į tą moterį. Parašyta: „Ji prasiskverbė pro minią.“ Ir mes su panašiu tikėjimu galime skverbtis prie Jėzaus. Moteris sau sakė: „jeigu paliesiu bent Jo drabužį, išgysiu“. Ir mes melsdamiesi vaizduotėje trokškime paliesi Jo drabužį. Moteris išgijo. Nors Jėzų spaudė minia, Jis pajuto moters prisilietimą, nes Jo drabužį ji palietė su tikėjimu ir pasitikėjimu.

Jėzus atėjo mums duoti gyvenimą, „apsčiai jo duoti“ (Jn 10, 10). Šiandien Mišių metu pasakykime Jam, ko stokojame, ko trokštame, ir prasiskverbkime prie Jėzaus. Mūsų gyvenimas niekada nebebus toks, koks buvo iki šiol. Jėzus tarė sinagogos vyresniajam: „Nenusigąsk, tik tikėk.“ Tą patį Jis sako ir kiekvienam iš mūsų.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. RUGSĖJO–SPALIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!