ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

14 eilinis sekmadienis (B). VIEŠPATIE, STIPRINK MŪSŲ TIKĖJIMĄ
Paskelbta: 2009-06-30 16:11:18

Šios dienos skaitinių tema yra pranašo dalia ir jo tykantys pavojai. Pranašas dažnai susilaukia nepalankios, net priešiškos klausytojų reakcijos. Pirmajame skaitinyje vaizduojamas pranašo Ezekielio pašaukimas. Dievas jam sako: „aš siunčiu tave pas Izraelio vaikus, – pas maištaujančią tautą, – jie sukilo prieš mane. Jie… įžūlūs ir kietaširdžiai.“ Ne mažiau pavojinga buvo ir apaštalo Pauliaus tarnystė. Jis nuolat kentėjo dyglį kūne, tai buvo jo nuolankumo išbandymas. Jis sako: „Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.“

Morkaus evangelijos skaitinyje pakartojama ta pati pamoka. Jėzaus negirdi Jo tautiečiai, jie piktinasi Juo, nevertina Jėzaus žodžių, nes per daug gerai Jį pažįsta. Jis čia augo, čia gyveno Jo motina ir giminaičiai, tad ko galima iš Jo tikėtis?

Paklauskime savęs, ar mes dažnai nesame kritiški kitiems, ypač tiems, kuriuos gerai pažįstame? Dievas mums kalba įvairiai, kalba per kitus žmones arba per įvairias situacijas. Kalba įvairiomis aplinkybėmis, kartais sunkiomis ir nesuprantamomis. Kalba mums per savo Sūnų Jėzų Kristų, per Dievo žodį – Šventąjį Raštą. Kalba ir prašo: Klausykitės, tikėkite, tikėkite! Evangelijoje skaitome, kad tikėjimo stoka gali uždaryti duris stebuklams, kuriuos Dievas nori padaryti mūsų gyvenime. Viešpatie, stiprink mūsų tikėjimą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!