ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Atvelykis (C). RAMYBĖ JUMS!
Paskelbta: 2010-04-10 19:20:00

Atvelykio sekmadienį Bažnyčia mini Dievo gailestingumą. Visa ši savaitė vadinama gailestingumo savaite. Vilniuje visą savaitę vyksta Gailestingumo atlaidai, Gailestingumo šventovėje kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Iš Jėzaus širdies trykšta spinduliai, o paveikslo apačioje yra užrašas: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“.

Šios dienos skaitiniai mums irgi kalba apie Dievo gailestingumą, malonę ir pasitikėjimą Juo. Evangelijoje skaitome, kad prisikėlęs Jėzus pasirodo mokiniams, kurie iš baimės užsirakinę duris meldėsi ir nežinojo ką daryti. Jėzus jiems tarė: „Ramybė jums“. Tas Jo palinkėjimas pakartotas net tris kartus. Jis tą pat sako ir šiandien kiekvienam iš mūsų.

Apaštalo Tomo nebuvo kartu su jais, jis, vėliau išgirdęs apie Jėzaus pasirodymą, netikėjo. Norėjo paliesti Jo žaizdas, kad įtikėtų. Kai vėliau Jėzus pasirodė Tomui, šis sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas.“ Daugelis mūsų irgi esame panašūs į Tomą. Reikalaujame įrodymų. Tačiau neturėtume pamiršti, kad tikėjimo savo pastangomis neužsitarnausime, tai Dievo dovana. Didelė ir brangi dovana.

Tikėdami Dievo gailestingumu ir Jo malone, kasdien kartokime apaštalo Tomo žodžius: „Mano Viešpats ir mano Dievas.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!