ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V Velykų sekmadienis (C). NAUJASIS ĮSAKYMAS
Paskelbta: 2010-04-25 21:35:00

Vienas žodis šios dienos skaitiniuose kartojamas ypač dažnai. Tai žodis „naujas“. Antrame skaitinyje apaštalas Jonas kalba apie „naują dangų ir naują žemę“, mato „naująją Jeruzalę“. Kristus skelbia „naują įsakymą“.

Visokio naujumo šaltinis yra Kristaus prisikėlimas, šis naujas įvykis leidžia viskam atsinaujinti. Per Kristaus prisikėlimą ir mes įžengiame į naują gyvenimą. Prieš mirtį Jėzus duoda paskutinius nurodymus savo mokiniams: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ Kodėl Jėzus jį pavadino nauju įsakymu, jei jis jau buvo žinomas Senajame Testamente? Jėzus suteikia šiam įsakymui naują prasmę, jis jau nebėra tik teorija ar vien abstraktus idealas. Jėzus ragina mylėti ne tik tuos, kurie mus myli, bet ir persekiotojus, priešus, suklydusius nusidėjėlius.

Jėzus pamilo kiekvieną žmogų, kiekvieną nusidėjėlį ir nori jį išganyti. Tai naujas įsakymas. Ne pasiūlymas, bet įsakymas. Klauskime savęs, kaip mes išreiškiame savo meilę kitiems? „Iš to kiti pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ Tai Jėzaus žodžiai. Prašykime Jo malonės, kad pajėgtume mylėti taip, kaip Jis myli.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!