ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

31 eilinis sekmadienis (C). Į ŠIUOS NAMUS ATĖJO IŠGANYMAS
Paskelbta: 2010-10-31 20:05:03

Ko galime pasimokyti iš šios dienos skaitinių? Ką galime prisitaikyti sau? Visada galime ką nors atrasti. Pagrindinė skaitinių mintis – gailestingasis Dievas, ieškąs nusidėjėlių ir jiems atleidžiantis. Pirmame skaitinyje skaitome: „Koks mažas pasaulis prieš Tavo didybę,... kantrus nuodėmingiems, kad jie atsiverstų.“ Antrame skaitinyje apaštalas Paulius ragina tesalonikiečius ir mus tvirtai laikytis tikėjimo. Evangelijoje Jėzus atpažįsta Zachiejų kaip nusidėjėlį ir pats save pakviečia į jo namus. Kyla klausimas: kodėl Jis paliko visą minią ir nusekė paskui vieną žmogų? Atsakymo ieškokime Jėzaus palyginime apie pražuvusią avelę. Geras ganytojas dėl vienos avelės palieka devyniasdešimt devynias ir ieško pražuvusios.

Įvyksta nuostabus atsivertimas, kuriame matome visus žmogaus dvasinio pasikeitimo elementus: Dievo malonės veikimą, žmogaus pastangas ir galiausiai naują žmogų. Zachiejus buvo „muitininkų viršininkas ir turtuolis“. Kas jį paskatino ieškoti naujojo Mokytojo ir lipti į medį, kad Jį pamatytų? Tai Dievo malonė. Žmonės tikriausiai juokėsi, žiūrėdami, kaip turtuolis lipa į medį, bet jis nekreipė dėmesio. Pasirodo, kad ir pats Jėzus jo ieško, pažvelgia į jį ir sako: „Zachiejau, lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose.“ Zachiejus lipa iš medžio ir su džiaugsmu vedasi Jėzų į savo namus. Zachiejaus namuose Jėzus taria: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas… Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ Be jokių pamokslų ar perspėjimų Zachiejus prižada šelpti vargšus ir atlyginti net keturgubai visiems, kuriuos yra nuskriaudęs.

Mes irgi galime iš jo pasimokyti. Kaip mes reaguotume, jeigu išgirstume Jėzaus žodžius: „man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“? Kaip mes Jį priimtume? Ar Jį atpažįstame? Mums nereikia, kaip Zachiejui, lipti į šilkmedį – nesunkiai galime Jį rasti savo bažnyčioje, prie altoriaus, klausyklos ar prie Dievo stalo. Dar lengviau Jis randamas alkanuose, vargšuose, ligoniuose. Atpažinkim Jį ir susitikime su Juo.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS-BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Todėl skubėkite prenumeruoti naująjį GEGUŽĖS-BIRŽELIO numerį!

Iki balandžio 20 dienos dar spėsite jį užsisakyti pašte ar internetu >> ir paštininkas jį atneš į Jūsų pašto dėželę.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią dykumos kelionę!