ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

30 eilinis sekmadienis (A). MEILĖ YRA ĮSTATYMO PILNATVĖ
Paskelbta: 2011-09-27 12:52:53

Fariziejai nerimsta, jie visaip mėgina Jėzų išprovokuoti. Jie iš dešimties Dievo įsakymų sukūrė net 613 įsakų. Jiems visi tie įsakai buvo vienodai svarbūs, todėl ir klausia Jėzaus: „Koks yra pats didžiausias ir pirmasis įsakymas?“ Pirmuoju ir didžiausiu Dievo meilės įsakymu Jėzus tęsia Senojo Testamento mokymą: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“ (Įst 6, 4–5). Tai buvo pagrindinė žydų malda: „Šėma Izrael. – Klausykis, Izraeli.“ Kiekvienas pamaldus izraelitas melsdavosi šia malda šabo išvakarėse. Izraelitams buvo įsakyta: „Kartok ją, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi.“ Jie ir dabar kartoja šią maldą.

Didžioji Jėzaus įvesta naujovė – antrasis įsakymas: „Mylėk savo artimą, kaip save patį.“ Fariziejams tai buvo nauja, nors šis įsakymas irgi minimas Senajame Testamente, pavyzdžiui, šios dienos pirmajame skaitinyje iš Išėjimo knygos. Jėzus artimo meilės įsakymą susieja su pirmuoju įsakymu. Žmogaus meilė prilyginama Dievo meilei. Mylėti – tai išeiti iš savęs, kad eitum kito link.

Mums yra svarbus šių dviejų įsakymų suvienijimas – visiškai atsiduoti Dievui ir drauge iki galo pasiaukoti artimui. Ragindamas mylėti Dievą ir artimą Jėzus turėjo omenyje visus žmones, net ir priešus. „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ Jėzus sako ne: „Aš jums siūlau“, bet „duodu įsakymą“. Šie žodžiai skirti ne tik fariziejams, bet ir visiems mums. Šiandien pasaulyje yra milijonai badaujančių. Ar tikrai pasaulyje trūksta duonos? Ne duonos, bet meilės trūksta. Jeigu neištiesime rankos artimui, nemanykime turį gyvą tikėjimą. Meilė yra įstatymo pilnatvė.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS-BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Todėl skubėkite prenumeruoti naująjį GEGUŽĖS-BIRŽELIO numerį!

Iki balandžio 20 dienos dar spėsite jį užsisakyti pašte ar internetu >> ir paštininkas jį atneš į Jūsų pašto dėželę.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią dykumos kelionę!