ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

16 eilinis sekmadienis (C). SVARBIAUSIAS VALGIS – DIEVO ŽODIS
Paskelbta: 2010-07-24 21:50:07

Šios dienos Evangelijoje matome dvi skirtingo būdo moteris, dvi seseris. Jos abi myli Jėzų. Morta pakvietė Jį į svečius ir dirba virtuvėje, norėdama paruošti Jėzui maisto. O Marija sėdi prie Jėzaus kojų ir klausosi, ką Jis kalba apie Tėvą ir Dievo karalystę. Morta taip pat norėtų būti arti Jėzaus, bet rūpinasi, kaip geriau patarnauti, nerimauja ir gal pavyduliauja, kad seseriai lengviau ir geriau.. Ji kreipiasi į Jėzų prašydama, kad Jis pasiųstų Mariją jai padėti. Tačiau Jėzus atsako: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri iš jos nebus atimta.“

Ką visa tai pasako mums? Ko mes iš to galime pasimokyti ir ką prisitaikyti sau? Mes irgi Mortos pavyzdžiu esame linkę blaškytis ir skubėti. Dažnai bandome kitiems padėti, bet tik pagal savo planą. Marija suvokė, kad Jėzui labiau rūpi ne namų tvarka, bet jos širdies darna: troškimas išgirsti Dievo žodį, širdyje susitikti su Jėzumi. Mes nepakankamai vertiname Dievo žodžio išganingąją galią. Išganymas mums ateina per Dievo žodį. Jėzus nepasmerkė Mortos, tik priminė jai, kad Marija pasirinko geriausiąją dalį. Dievui reikia ir Mortų, ir Marijų, bet svarbu, kam teikti pirmenybę. Jėzaus žodis yra svarbesnis maistas už visus Mortos patiektus patiekalus.

„Žodis tarp mūsų“ padeda gilintis į Dievo žodį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Dėl karantino naujasis GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris vargiai galės Jus pasiekti per knygynus ir parapijas.

Iki gegužės pabaigos galite užsiprenumeruoti jau tik LIEPOS–RUGPJŪČIO menesio numerį. Prenumerata internetu >>.

SVARBI NAUJIENA:
Savo el. paštą atsiuntę AUKOTOJAI artimiausią žurnalo numerį gaus PDF formatu. Užpildykite kontaktų formą >>

NAUJAUSIA INFORMACIJA dėl platinimo karantino metu >>

JŪSŲ aukos kaip niekad gyvybiškai svarbios...

Kiekviena Jūsų prenumerata ar auka padės drauge pergalingai baigti šią išbandymų kelionę!