ŽODIS tarp mūsų

2019 m. rugsėjis–spalis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2019
 ››› 
rugsėjis–spalis
Numerio viršelis
[Išmintis] yra Dievo galybės alsavimas
ir tyras Visagalio šlovės išsiliejimas;
užtat niekas, kas sutepta, į ją neįeina.
Juk ji yra amžinosios šviesos atspindys,
kuriamosios Dievo galybės veidrodis be dėmės
ir jo gerumo paveikslas.
Išm 7, 25–26

Straipsniai

REDAKCIJOS ŽODIS

MES TURIME KRISTAUS IŠMONĘ

Kokį stebuklą Dievas sukūrė! Ir kokią dovaną Jis mums suteikė – esame sukurti pagal Jo atvaizdą, gebantys Jį pažinti ir mums skirta būti su Juo amžinai! Kad ir kaip įspūdingai tai skamba, žinome, kad mūsų protas tarnauja mums ne visada nepriekaištingai. Praeityje susikaupęs apmaudas, dabartinės nuodėmės ir netgi negryna sąžinė gali neleisti į mus įtekėti Šventosios Dvasios malonei. Gali suardyti mūsų ryšį su Dievu ir palikti mus skendinčius vienišume ir bejėgiškume.

IŠSILAIKYK!

Šventajame Rašte žadama: „Taigi būkite klusnūs Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“ (Jok 4, 7–8). Su Dievo ginklais tu įstengsi atsilaikyti prieš piktojo užmačias. O jas atremdamas vis artėsi prie Viešpaties. Tikrai įmanu laimėti minčių mūšį. Tad apsiginkluok ir išsilaikyk!

VIEŠPATIE, ATMERK MANO AKIS!

Jei atkakliai ieškosi Dievo maldoje, Jis atmerks tavo akis. Pradėsi Jį matyti kaip mylintį ir gailestingą Tėvą, norėsi daugiau laiko praleisti su Juo. Ištverminga malda tau suteiks jėgų ir pasitikėjimo kovoti ir laimėti dvasinį mūšį. Tu būsi įsitikinęs, kad tavo dangiškasis Tėvas, visada duodantis savo vaikams geras dovanas, tuoj atskubės tau padėti. Melsdamasis įsitikinsi, kad niekas tavęs negali atskirti nuo Dievo meilės ir malonės.

Andrea Kane. SUSIJUOSKIME TIESA

Kai kurie piktojo melai lengvai atpažįstami, kiti – kiek sunkiau. Šiaip ar taip, juos išsiaiškinę neleisime piktajam iš mūsų paglemžti Krikštu gauto Dievo vaikų paveldo. Vienas iš dažniausių piktojo melų – kad mes esame nesvarbūs, nereikalingi, niekam tikę, kad nerūpime Dievui. Išgirdę juos iš kitų ar pajutę, kad jie jau ima leisti šaknis mumyse, stokime į kovą. Pirmiausia įvardykime, kad tai pats gryniausias ir pikčiausias nelabojo skleidžiamas melas. O tada atremkime jį – tikėjimo išpažinimu, malda, Dievo žodžiu. Galiausiai elkimės ne taip, kaip pataria piktasis melagis.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!