ŽODIS tarp mūsų

Šventojo Rašto dovanos

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2007
 ››› 
sausis–vasaris
 ››› 
Straipsnis 2

Viešpats per Šventąjį Raštą mums teikia nesuskaičiuojamų palaiminimų. Tačiau išskirkime keturis itin svarbius. Tai tiesa, galybė, gyvenimas ir džiaugsmas.

Šventasis Raštas mums dovanoja tiesą. Pirmiausia tiesą apie Dievą. Jos negalime atrasti savo jėgomis. Ir tiesą apie mus. Jos irgi nepajėgiame pažinti vien savo jėgomis. Ši tiesa nėra abstrakti, tai ne tik idėja, bet pati tikrovė. Tokią tiesą galime atrasti kiekviename asmenyje, bet labiausiai ji atsiskleidžia vienų viename Asmenyje – Dieve. Jis ir yra pati Tiesa. Juk Kristus apie save sakė: „Aš esu Tiesa“.

Šventasis Raštas mums teikia galybę. Tai ne fizinė galia, bet nepalyginti dides-nė dvasios galybė. Ji geba keisti dvasią, ne tik kūną, ji gali išlaisvinti širdis ir mintis. Tai gerumo ir meilės galybė.

Šventasis Raštas mums dovanoja gyvenimą, kitaip sakant, gyvybę. Ją Jėzus vadina sėkla (plg. Lk 8). Sėkla yra gyva, auganti. Taigi mums dovanojamas gyvenimas yra dvasinis, amžinasis, antgamtinis gyvenimas, malonės gyvenimas. Tai įtraukimas į tikrąjį Dievo gyvenimą.

Skaitome, kad „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją“ (Žyd 4, 12). Paprasti kalavijai neša mirtį, o dvasios kalavijas teikia gyvybę. Jis gali atverti sielos žaizdas ir jas išgydyti. Dvasios kalavijas mums neša sveikatą ir gyvybę.

Šventasis Raštas mums dovanoja džiaugsmą. „Tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo, VIEŠPATIE, Galybių Dieve!“ (Jer 15, 16). Šis džiaugsmas viską pranoksta, jis kyla iš paties Dievo. Tai džiaugsmas, kad esame Dievo sukurti, pažinti, palaikomi. Mus užlieja Kūrėjo džiaugsmas žvelgiant į savo kūrinį, ir kūrinio džiaugsmas žvelgiant į savo Kūrėją. Šiuos žvilgsnius vienija meilė.
 

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. KOVO–BALANDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!