ŽODIS tarp mūsų

VIENINGA ŠEIMA

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2010
 ››› 
gegužė–birželis
 ››› 
Straipsnis 3
Raktas į mažąją bažnyčią

Suvokiu, koks vertingas Jono Auksaburnio mokymas apie mažąją bažnyčią, bet ką galiu padaryti…

Su savo sutuoktiniu sunkiai sutariu, mūsų nuomonės labai dažnai išsiskiria.

Mes dažnai konfliktuojame.

Mano sutuoktinis nepraktikuoja.

Mano vaikai per maži.

Mano vaikai per dideli.

Mano vaikai nesidomi Jėzumi ar Bažnyčia.

Tokios kliūtys dažniausiai kyla statydinant namuose mažąją bažnyčią. Bet prisiminkime kai kurias atsivertimo istorijas: samarietę prie šulinio, kalėjimo viršininką, šv. Paulių pakeliui į Damaską (plg. Jn 4, 5–42; Apd 16, 22–34; 9, 1–21). Kiekvienu atveju Dievas padarė nuostabių dalykų, nepaisant sunkumų. Jei Dievas gali veikti iš pažiūros beviltiškomis aplinkybėmis, lygiai taip pat Jis gali darbuotis ir mūsų šeimose. Šiame straipsnelyje pakalbėsime, kaip pakviesti Jėzų į savo namus ir sukurti didesnę vienybę šeimoje.

Sudarykite planą

Kokio tikslo jūs, kaip sutuoktinių pora, norėtumėte siekti savo šeimoje. Paklauskite savęs: kokie mūsų santuokos ir šeimos tikslai? Kokia dabartinė mūsų santuokos ir šeimos būklė, ar ji atitinka mūsų keliamus tikslus? Ką reiktų daryti, kad priartėtume prie išsikeltų tikslų?

Pradėkite užsirašydami, kokia jūsų misija. Pavyzdžiui, „Norime kaip vyras ir žmona augti tarpusavio meile ir kad mūsų vaikai vienas kitą mylėtų.“ „Norime, kad mūsų šeima būtų vieninga, atsakinga ir darbšti.“ Vienos poros misija skambėjo taip: mylėti, tarnauti, likti vieningiems.

Nesunku suformuluoti misiją, atspindinčią mūsų tikslus, kur kas sunkiau ją įgyvendinti. Užrašę, kokia jūsų misija, keliais sakiniais ją išsamiau apibūdinkite.

Kitas žingsnis – įvertinkite namuose vyraujančią atmosferą. Surašykite bent penkias stipriąsias bei silpnąsias savo santuokos ir šeimos puses. Tai gali būti dalykai, susiję su finansais, sveikata, mokymusi, dvasinėmis problemomis ir pan. Palyginkite savo sąrašą su sutuoktinio sąrašu. Jei jūsų požiūriai nesutampa, neįsižeiskite pats ir neįžeiskite sutuoktinio. Nepamirškite, kad tą sąrašą sudarote, jog tarpusavyje sutartumėte ir ugdytumėtės meilę vienas kitam.

Po to pasirinkite dvi labiausiai drąsinančias stiprybes ir dvi nemaloniausias silpnybes. Kartu susėdę surašykite būdus, kaip galėtumėte ateinančiais metais toliau ugdytis stiprybes ir kaip atsikratyti silpnybių. Sudarę veiksmų planą, kas antrą mėnesį jį peržvelkite, gal dėl įvykusių permainų vertėtų jį patikslinti.

Bendrieji ir asmeniniai tikslai

Siekdami tikslo skirkite bendruosius ir asmeninius tikslus.

Bendrieji tikslai yra susiję su kiekvienu šeimos nariu. Tai bendra malda, meilė vienas kitam, kiekvieno šeimos nario darbai, darantys namus jaukesnius. Kiti bendrieji tikslai gali būti sąžiningumas, kilnumas, pagarba ir skaistumas. Taip pat atsakomybė už namų ruošos darbus bei visų susibūrimas prie šeimos stalo. Kad ir kokius bendruosius tikslus pasirinktumėte, svarbiausia, kad jie būtų gerai suprantami. Tai neturėtų būti atsitiktiniai pasirinkimai, jie turėtų atspindėti jūsų šeimos savivokos ir pasaulėžiūros esmę.

Individualūs tikslai labiau susiję su kiekvieno asmenine situacija: ką laikau svarbiu dalyku ir ko norėčiau pasiekti. Pavyzdžiui, vienas šeimos narys labiau mėgsta muziką ir menus, o kitas – sportą. Vienam vaikui priimtinesnis techninis ugdymas, o kitas domisi verslu. Svarbu suvokti, kad nors asmeniniai tikslai yra svarbūs, jie niekada neturėtų užgožti bendrųjų šeimos tikslų.

Pasitaiko, kad šeimos nariai pavieniui priima sprendimus neatsižvelgdami į bendruosius šeimos tikslus. Pavyzdžiui, vyras nusprendžia, jog visą sekmadienį žais golfą ar žiūrės televizorių, užuot dalį laiko skyręs sekmadienio šventimui su šeima. Arba vaiko popamokinės veiklos tvarkaraštis toks įtemptas, kad trikdo įprastą šeimos gyvenimo ritmą. Tokie pasirinkimai skaldo šeimą, ji darosi panašesnė į maža ką bendro turinčių žmonių susibūrimą po vienu stogu.

Nelengva kasdieniame gyvenime išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp asmeninių ir bendrųjų tikslų. Nors pasaulis yra vieta, kupina įvairaus gėrio ir galimybių, jis gali kelti nemenkų sunkumų šeimos gyvenimui. Kiekvienas šeimos narys turėtų jausti, kad yra gerbiamas ir vertinamas. Žmona, vyras ir vaikai – visi turi patirti Dievo meilę savo namuose. Kiekvienas turi išmokti duoti ir imti. Kai bendrieji šeimos tikslai yra pirmoje vietoje, šias reikmes lengviau patenkinti. Bet kai asmeniniai tikslai ir troškimai nustelbia bendruosius, įsigali nusivylimas, vienišumas ir net susiskaldymas.

Šeimos susibūrimų vertė

Kada paskutinį kartą jūsų šeima buvo susibūrusi draugėn? Sociologai atkreipia dėmesį, kad šeimos nariai vis mažiau praleidžia laiko kartu aptardami tikslus, svajones ar spręsdami bendras šeimos problemas. Kiekvienoje šeimoje turėtų vykti nuolatiniai susibūrimai, net jei ir meldžiatės kartu. Bendra „Tėve mūsų“ malda prieš miegą – tai geras pirmasis žingsnis. Dievas jus gausiai laimins.

Jeigu kas nors paklaustų, ar jūsų vaikai atsakytų, kokios jūsų šeimos vertybės? Pabandykite patys. Sukvieskite visus šeimos narius ir tegu kiekvienas parašo, ką reiškia būti šeima. Palyginkite atsakymus. Po to aptarkite, kaip galėtumėte sustiprinti šeimos narių bendrystę, kad kiekvienas taptų toks, kokį jį nori matyti Dievas. Pirmą kartą jūs daug nenuveiksite, bet būkite švelnūs ir atkaklūs. Paaiškinkite kiekvienam, kad siekiate visų šeimos narių sutarimo. Viską aiškiai nusakykite, kad kiekvienas suprastų uždavinius ir tikslus. Tegu kiekvienas šeimos narys turi galimybę pasiūlyti, kaip reiktų siekti šių tikslų.

Atsiminkite: jūs siekiate atrasti būdą, kaip jūsų šeima galėtų tapti mažąja bažnyčia. Todėl, be kitko, nepamirškite ir dvasinio jūsų šeimos gyvenimo matmens. Jei jūsų šeimoje neįprasta kalbėti apie maldą ar Bažnyčią, pamažu pradėkite. Paklauskite, kaip kiekvienas šeimos narys suvokia tarpusavio meilės ugdymą. Ką reiktų daryti, kad lengviau atleistumėte vieni kitiems.

Kad ir kokią temą pasirinktumėte, kiekvieną šeimos narį padrąsinkite darbuotis bendro šeimos gėrio labui. Nustebsite, kad vaikai be galo vertina gerumą, nuoširdumą ir meilę. Mes dažnai net nepagalvojame, kad vaikai iš tikrųjų nori tam tikros tvarkos ir drausmės. Jie nori būti mylinčios šeimos, suburtos apie bendrą tikslą, nariai. Jie trokšta gyventi ramioje aplinkoje, kur kiekvienas mėgaujasi buvimu drauge.

Tegu ši kelionė nebūna nuobodi. Kad ir kaip būtume užimti, atraskime laiko susirinkti visi drauge, pasimėgauti vieni kitų artuma. Svarbu suplanuoti laiką, kad visi susirinktų į „šeimos vakarą“. Paklauskite vaikų, kokių pramogų jie norėtų. Net jei iš pirmo žvilgsnio tai jums nelabai patiktų, vis tiek pamėginkite. Kaip geriau ir įtikimiau parodyti, kad juos vertinate ir mylite?

Būkite mažoji bažnyčia

Bendra pasaulėžiūra ir tikslai jūsų šeimą gali neįtikėtinai suvienyti. Gal „sunkus“ vaikas pakils ir imsis iniciatyvos. Galbūt ilgalaikė pagieža tarp jūsų ir vaiko tiesiog ištirps darbuojantis kartu. Dievas laimina kiekvieną mūsų žingsnį. Jis džiaugiasi matydamas mus, kupinus meilės ir vienybės šiame pasaulyje.

Kad ir ką darytumėte, visada sakykite savo sutuoktiniui ir vaikams, kad labai juos mylite. Priminkite jiems, kad Dievas visus myli. Jėzus nori jūsų šeimai padėti tapti mažąja bažnyčia. Dievas telaimina jus ir jūsų šeimą.

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Jei nespėjote užsiprenumeruoti nuo Nr. 3 (gegužės–birželio), bet labai norėtumėte skaityti Nr. 3, paaukokite, rašykite mums , ir atsiųsime PDF.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių! Dievo žodis teišsklaido mūsų nerimą!