ŽODIS tarp mūsų

2017 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2017
 ››› 
sausis–vasaris
Numerio viršelis
Juk tu mano širdį sukūrei,
užmezgei mane motinos įsčiose.
Tavo akys matė mane dar negimusį.
Į tavo knygą buvo įrašytos
visos man skirtos dienos,
kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.
Ps 139, 13. 16

Straipsniai

VIEŠPATIE, ATVERK MANO AKIS!

Yra du būdai tarnauti Viešpačiui. Pirmasis – jis yra deramas, bet ribotas – mėginti būti šventiems remiantis savo išmintimi ir pastangomis. Antrasis būdas – atsiverti Viešpačiui, kad Jo Apreiškimas mums vadovautų ir mus įgalintų.

VIEŠPATIE, ATVERK MANO AUSIS!

Dievas darbuojasi daugeriopai, liedamas savo Apreiškimą visiems, turintiems akis matyti ir ausis girdėti! Savo dvasinius horizontus galime išplėsti, jei Dievo Apreiškimą priimsime kasdiene malda, skaitydami Šventąjį Raštą, praktiškai tikrindami savo gebėjimą išgirsti Dvasios balsą savo gyvenime.

VIEŠPATIE, ATVERK MANO ŠIRDĮ!

Esmingai svarbu sau kasdien priminti, kad tas Jėzus, kuris kreipėsi į Petrą, Paulių ir kitus šventuosius, dabar nori kalbėti mums ir apreikšti Gerąją Naujieną. Apreiškimas ir malonė mus įtikins, kad gyventi su Viešpačiu yra pats nuostabiausias dalykas

Kevin Perrotta. VINGIUOTA DYGAUS ŠVENTOJO KELIONĖ

Šventojo Jeronimo istorija

Dievas Jeronimui leido suderinti tai, kas iki tol atrodė nesuderinama, – maldos pašaukimą ir pašaukimą veikti pasaulyje. Ir mūsų pašaukimas gali būti nevienalypis, bet, tikėkime, Dievas parodys, kaip jį galime įgyvendinti. Jeronimo gyvenimas atskleidžia, kad mūsų silpnumas nesumenkina Dievo galybės.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!