ŽODIS tarp mūsų

2019 m. kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2019
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
Avinėlis, kuris stovi prieš sostą,
juos ganys ir vedžios
prie gyvybės vandens šaltinių,
ir Dievas nušluostys
kiekvieną ašarą nuo jų akių.
Apr 7, 17

Straipsniai

„GRĘŽKITĖS MANIN IR BŪSITE IŠGELBĖTI“ (Iz 45, 22)

Esame raginami gręžtis į Dievą visa širdimi, kad Dievas kiekvieną iš mūsų išgelbėtų ne nuo išorinės nelaimės, bet iš mūsų santykius su Juo užtemdančios nuodėmės. Esame kviečiami peržvelgti savo gyvenimą ir atrasti, kur ir kada nuklydome nuo Viešpaties ar kaip įžeidėme vienas kitą. Mūsų prašoma stengtis pamatyti, kad Dievas nori mus palaiminti ir patraukti arčiau savęs. Pažvelkime į gavėnią kaip į labiausiai palaimintą ir pakylintį liturginių metų laiką.

„AR DIEVAS TIKRAI SAKĖ?“

Pasakojimas apie mūsų pasaulį yra ir pasakojimas apie Dievą, niekada neapleidžiantį savo žmonių, bet mylintį juos iki pat galo. Tai pasakojimas apie Jėzų, Dievo Sūnų, sutikusį būti nukryžiuotą, kad mes būtume sutaikinti su Dievu ir vieni su kitais, kad pažintume tikrąją širdies ramybę. Nors mūsų pasaulyje daug juodų dėmių, niekada neturėtume nustoti drąsos. Šią gavėnią kasdien stenkimės džiaugtis, nes žinome: kas kad nuodėmės gausu, juk malonės daug daugiau!

MEILĖ, GAILESTINGUMAS IR MALONĖ

Tikėk, kad Jėzaus galia išgelbėti yra neišmatuojamai didesnė nei tavo nuodėmingų įpročių galia. Pasitikėk Dievo malone, kad ji visada gali tau padėti keistis. Atmink, nors tu save matai kaip pasibjaurėtiną nusidėjėlį, Dievas tave mato visiškai kitokį. Dievo akimis esi mylimas Jo vaikelis, kuriam Jis nori padėti tapti kasdien vis panašesniam į Jį.

Tėvas Michael Monshau OP. „PALAIDOKITE MANE PO MANO BROLIŲ KOJOMIS“

Daugelis žmonių šį tą žino apie aštuonis šimtus metų skaičiuojantį Dominikonų ordiną, vieną iš dešimties didžiausių vienuolinių bendruomenių pasaulyje. Tačiau kur kas mažiau žinomas šio ordino steigėjas šventasis Dominykas. Patys dominikonai truputėlį sumišę prisipažįsta, kad veikiausiai galėtų papasakoti daugiau istorijų iš šventojo Pranciškaus gyvenimo nei apie jų ordino mylimo steigėjo gyvenimą. O dar labiau nustebsime sužinoję, kad šventasis Dominykas tikriausiai pats ir norėjo, kad taip būtų.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!